01-06-2021

Nieuwe regelingen voor Amersfoorters die willen doorstromen op de woningmarkt

Huurders in Amersfoort moeten meer dan 9 jaar wachten voordat zij een passende woning vinden. Hierdoor neemt de woningnood toe. De gemeente en de Amersfoortse woningcorporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal slaan de handen ineen en werken samen aan het terugdringen van het woningtekort.

In dit filmpje wordt helder uitgelegd wat doorstroming is.

Doorstromen naar passende woning
Het bouwen van nieuwe woningen is een deel van de bestrijding van de woningnood. Daarnaast bieden gemeente en woningcorporaties per 1 juni een aantal regelingen aan om doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te stimuleren. Door bijvoorbeeld Amersfoorters met een verhuiswens naar een kleinere woning te helpen, oftewel ‘door te laten stromen’ naar een voor hen passender type woning, krijg je ook beweging in de woningmarkt.
De nieuwe regelingen moeten ervoor zorgen dat meer Amersfoorters een passende woonplek kunnen vinden.

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen) licht de keuze toe: “Gemeente, corporaties en andere betrokken partijen werken intensief samen aan oplossingen voor de woningnood in Amersfoort. Met de nieuwe regelingen stimuleren we doorstroming in zowel de huur- als koopsector. Doorstroming op de woningmarkt helpt onder meer starters, gezinnen en ouderen sneller een woning te vinden die aansluit bij hun woonbehoefte en levensfase.”  

Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort bij de Alliantie, onderstreept namens de drie Amersfoortse woningcorporaties het belang van de regelingen: “Met de oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning, is het extra belangrijk om doorstroming te stimuleren. Door de nieuwe regelingen krijgt iemand die een relatief grote woning achterlaat, voorrang op een kleinere woning waar diegene naar op zoek is. Op die manier komen woningen vrij voor gezinnen, die hun woning vervolgens weer beschikbaar maken voor starters op de woningmarkt”.  

Vijf regelingen voor huurders woningcorporaties
Voor huurders van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie bestaan meerdere regelingen om doorstroming te stimuleren. De ‘Van Groot naar Beter-regeling’ geeft huurders voorrang die vanuit hun vierkamerwoning willen verhuizen naar een kleinere woning. Daarbij is ook sprake van woonlastengewenning door de corporaties én een eenmalige verhuispremie van € 750,- via de gemeente Amersfoort. Daarnaast bestaat het jongerencontract en de voorrangsregelingen voor doorstroming naar nieuwbouwwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Ook is er een wooncoach beschikbaar voor huurders van 55 jaar en ouder die gratis persoonlijk advies willen bij een eventuele verhuiswens vanuit een grotere woning naar een kleinere, passendere woning. Huurders van 55 jaar en ouder van de corporaties krijgen hierover persoonlijk bericht.  

Heb je interesse? Lees hier alle informatie over de doorstroomregelingen!