Wat we doen

We willen graag meer mensen helpen aan een huis en onze woningen verduurzamen. We werken daarom nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's waarin we werken. En onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties geven ons advies over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid. Ook werken we samen met bouwbedrijven en ervaren vakmannen, om te bouwen aan nieuwe woningen.

Hoe we het doen

We willen mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werken we aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten.​ Dat doen we met bestaande oplossingen, maar ook met nieuwe innovaties. Door continu te blijven innoveren, vinden we oplossingen voor grote uitdagingen die wij moeten overwinnen om onze doelen te behalen. 

Alliantie Office 27 (1)

Digitalisering & innovaties

We willen onze woningen en dienstverlening continu verbeteren en ontwikkelen. Dit doen we door steeds meer van onze diensten te digitaliseren en te innoveren. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst, op elke schakel van onze keten.

We werken graag samen

Om de kwaliteit van het wonen en leven te verbeteren, werken we nauw samen met bewoners, corporaties, gemeenten en andere partijen. Maar ook met onze vaste partners in de bouw, om samen de woningen te verbeteren en verduurzamen.

We betrekken onze huurders

Overleg met bewoners vinden wij heel belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren:  

Afspraken over de wijze van samenwerken, met name het recht van de HBVA’s op informatie, overleg en advies, zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De regiobedrijven overleggen om de zoveel tijd met huurders- en bewonerscommissies. Dan bespreken ze complexen of bijzondere projecten. De Alliantie werkt ook samen met huurderspanels. We vragen dan huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen. Onze huurders zijn hier enthousiast over, en voor ons levert het waardevolle informatie op. Daarnaast maken we gebruik van verschillende beleidsstukken, die ons helpen om goed en transparant te werken.