Wat we doen

Zoveel mogelijk mensen een passend thuis. Daar werken we iedere dag aan. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, partners, huurders en onze huurdersbelangenvereniging (HBVA). Wij willen dat bewoners zich thuis kunnen voelen in hun woning en buurt. Daarom zetten wij in op het toevoegen van woningen. Zorgen we voor fysiek, financieel en bij de levensfase passende woningen. En gaan we voor duurzame woningen in leefbare buurten.  

Iedereen

Wij proberen zoveel mogelijk woningen voor huishoudens toe te voegen door:

 • Nieuwbouw
 • Verplaatsbare woningen
 • Transformatie
 • Splitsen en woningdelen
 • Optoppen

Passend

Wij zorgen dat huurders kunnen wonen in een woning die fysiek, financieel en bij de levensfase past door:

 • betaalbare huren
 • huurders voorrang te geven op een middenhuur-, vrijesectorhuur of
 • koopwoning
 • doorstroming
 • te zorgen voor diverse type woningen

Thuis

Wij vinden het belangrijk dat huurders zich thuis kunnen voelen in hun huis en buurt.

 • We werken aan duurzame woningen
 • In leefbare en veilige buurten
 • Samen met bewoners en partners

We werken graag samen

Om de kwaliteit van het wonen en leven te verbeteren, werken we nauw samen met bewoners, corporaties, gemeenten en andere partijen. Maar ook met onze vaste partners in de bouw, om samen de woningen te verbeteren en verduurzamen.

We betrekken onze huurders

Overleg met bewoners vinden wij heel belangrijk. Dit doen wij op verschillende manieren:  

Bewonerscommissies per buurt
In elke regio is er een huurdersorganisatie of huurdersbelangenvereniging.

Stichting HBVA
Naast de vier regionale huurdersbelangenverenigingen is er ook een overkoepelende huurdersorganisatie: Stichting HBVA. Afspraken over de wijze van samenwerken, met name het recht van de HBVA’s op informatie, overleg en advies, zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Onze regiobedrijven overleggen regelmatig met huurders- en bewonerscommissies over woongebouwen of bijzondere projecten.

Huurderspanel
Wij werken ook samen met een huurderspanel. We vragen huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen. Huurders vinden het vaak leuk om mee te werken aan een onderzoek. En het levert ons waardevolle informatie op. 

Digitalisering & innovaties

We willen onze woningen en dienstverlening continu verbeteren en ontwikkelen. Dit doen we door steeds meer van onze diensten te digitaliseren en te innoveren. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst, op elke schakel van onze keten.

Innovaties

We streven naar verbetering en ontwikkeling van onze woningen en dienstverlening. Innovatie helpt ons daarbij. Samen met onze partners werken we aan slimme en vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, wijkontwikkeling en in de bouw.