Wat we doen

We willen graag meer mensen helpen aan een huis en onze woningen verduurzamen. We werken daarom nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's waarin we werken. En onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties geven ons advies over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid. Ook werken we samen met bouwbedrijven en ervaren vakmannen, om te bouwen aan nieuwe woningen.

We werken graag samen

Om de kwaliteit van het wonen en leven te verbeteren, werken we nauw samen met bewoners, corporaties, gemeenten en andere partijen. Maar ook met onze vaste partners in de bouw, om samen de woningen te verbeteren en verduurzamen.

We betrekken onze huurders

Overleg met bewoners vinden wij heel belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren:  

Per buurt zijn er bewonerscommissies;
In elke regio is er een huurdersorganisatie of huurdersbelangenvereniging;
Naast de vier regionale huurdersbelangenverenigingen is er ook een overkoepelende huurdersorganisatie Stichting HBVA.

Afspraken over de wijze van samenwerken, met name het recht van de HBVA’s op informatie, overleg en advies, zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De regiobedrijven overleggen om de zoveel tijd met huurders- en bewonerscommissies. Dan bespreken ze complexen of bijzondere projecten. De Alliantie werkt ook samen met huurderspanels. We vragen dan huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen. Onze huurders zijn hier enthousiast over, en voor ons levert het waardevolle informatie op. Daarnaast maken we gebruik van verschillende beleidsstukken, die ons helpen om goed en transparant te werken.

Digitalisering & innovaties

We willen onze woningen en dienstverlening continu verbeteren en ontwikkelen. Dit doen we door steeds meer van onze diensten te digitaliseren en te innoveren. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst, op elke schakel van onze keten.

Innovaties

We streven naar verbetering en ontwikkeling van onze woningen en dienstverlening. Innovatie helpt ons daarbij. Samen met onze partners werken we aan slimme en vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, wijkontwikkeling en in de bouw.