Werken aan wonen

Elke dag werken we aan betaalbare woningen in veilige en prettige buurten. Zo helpen we steeds meer mensen met een bescheiden inkomen aan een passend huis.

Onze missie

Bij de Alliantie geloven we dat iedereen mee moet kunnen doen met de samenleving. Dat is onze missie: mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan fijn wonen en leven! Daarom bouwen en beheren we sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen en zijn we er voor de middeninkomens. Ook helpen we kwetsbare mensen aan een woning.

Wij denken niet in snelle successen, maar gaan voor de lange termijn. We willen bijdragen aan verbinding, de woningmarkt in beweging brengen, en aan het behoud van de aarde. Nieuwe woningen bouwen we zo duurzaam mogelijk en onze bestaande woningen zijn vóór 2050 CO2-neutraal. Duurzaam betekent voor ons ook dat iedereen kan blijven meedoen. Dat onze huurders niet alleen vandaag hun woning kunnen betalen, maar ook volgend jaar en over dertig jaar. We dragen pas echt bij aan een duurzame wereld als duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar is en blijft. Samen met onze huurders, overheden, bouwbedrijven en andere partners kunnen we écht het verschil maken!

Bestuur en beleid


Een plek waar je je thuis voelt, daar lopen wij elke dag warm voor! We werken aan duurzame, betaalbare en comfortabele woningen. De Alliantie is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie we geld uitkeren. De inkomsten uit de huur en verkoop geven we uit aan onderhoud, organisatiekosten, belastingen, verzekeringen en rente op leningen. 
Onze organisatie is een stichting met een bestuur en een Raad van Commissarissen die toezicht houdt. 

Lees meer over ons bestuur en beleid >