Iedereen een passend thuis

De woningmarkt staat al een tijd flink onder druk, en dit gaat de komende jaren alleen maar toenemen. We verwachten dat er op elk vlak meer huizen nodig zijn; voor gezinnen, eenpersoonshuishoudens en senioren. Daarom werken wij aan betaalbare, fijne woningen voor de sociale huur en de vrije sector.

Onze missie en visie

Bij de Alliantie geloven we dat iedereen mee moet kunnen doen met de samenleving. Onze missie draagt hieraan bij: mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu en in de toekomst. Daarom bouwen en beheren we (sociale) huurwoningen voor mensen met een bescheiden of middeninkomen. Ook helpen we kwetsbare mensen aan een woning.

Wij denken niet in snelle successen, maar zetten ons in voor oplossingen voor de lange termijn. We willen bijdragen aan verbinding, de woningmarkt in beweging brengen en werken aan het behoud van de aarde. Nieuwe woningen bouwen we zo duurzaam mogelijk en onze bestaande woningen zijn vóór 2050 CO2-neutraal. Duurzaam betekent voor ons ook dat iedereen kan blijven meedoen. Dat onze huurders niet alleen vandaag hun woning kunnen betalen, maar ook volgend jaar en over dertig jaar. We dragen pas echt bij aan een duurzame wereld als duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar is en blijft. Samen met onze huurders, overheden, bouwbedrijven en andere partners kunnen we écht het verschil maken!

Onze kernwaarden

Dit zijn onze kernwaarden. Ze beschrijven wie we zijn en waar we voor staan. Wat wij belangrijk vinden en hoe we met elkaar omgaan. Onze kernwaarden helpen ons bij het maken van keuzes, voor nu en in de toekomst.

Vernieuwend

Wij voelen ons verantwoordelijk voor mens en milieu. We kijken vooruit zodat we onze huurders ook in de toekomst een passend thuis kunnen bieden. Dit kan alleen door te experimenteren en innoveren. Zo leren we en blijven we verbeteren. Iedere dag opnieuw.

Ondernemend

We werken resultaatgericht. Dit betekent dat we initiatief nemen en ons verantwoordelijk voelen voor wat we doen. We spelen proactief in op situaties van onze huurders en op de veranderingen in de samenleving. En stimuleren elkaar en onze partners dat ook te doen.

Solidair

Wij geloven met heel ons hart dat een thuis de basis is om mee te kunnen doen in de samenleving. Iedereen verdient een veilig en betaalbaar huis. Daarom staan wij elke dag klaar om mensen te helpen aan een passend thuis. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we met elkaar.

Hier zetten we ons voor in

Passend wonen

Woonbehoeften veranderen bij elke levensfase. We willen dat huurders wonen in een huis dat hierbij aansluit. Daarom maken we meer huizen beschikbaar, stimuleren we doorstroom en houden we huren betaalbaar.

Duurzame buurten

Een huis is pas fijn als de buurt dat ook is. Daarom werken we samen met onze partners om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. We houden onze panden niet alleen schoon, veilig en heel, maar steunen ook initiatieven om de bewoners waar nodig een handje te helpen.

Duurzaam wonen

Veilig, gezond en comfortabel wonen, dat is ons uitgangspunt. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol. En dit wordt in de toekomst alleen maar meer. Daarom hebben we onszelf een doel gesteld: in 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Dat vergt veel tijd, aandacht en geld. Daarom komen we nu al in actie.

Hier werken we mee samen

Zie hier alle partners met wie we een nauwe samenwerkingsverband hebben.