Samenwerken

Om meer huurders te helpen aan passende, duurzame huizen in fijne buurten, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen.

We doen het samen

We willen graag meer mensen helpen aan een huis, en onze woningen verduurzamen. We werken daarom nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's waarin we werken. En onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties geven ons advies over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

We maken afspraken

Ons werkgebied is de metropoolregio Amsterdam. Daarnaast zijn we actief in de regio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde. We werken samen met 14 gemeenten. Met elke gemeente maken we, samen met onze huurdersorganisaties en corporaties, (prestatie)afspraken om samen onze doelen te bereiken. We hebben afgesproken bij te dragen aan de volkshuisvesting volgens deze thema's: 

  • Beschikbaarheid en ontwikkeling van sociale woningen;
  • Realiseren van betaalbare woningen;
  • Het verduurzamen en verbeteren van onze woningen;
  • De leefbaarheid in buurten en wijken;
  • Het huisvesten van mensen met een speciale behoefte;
  • Realiseren van wonen en zorg.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken vind je de afspraken die wij maakten met de verschillende gemeentes.

In gesprek met huurders

Om meer huurders te helpen aan passende, duurzame huizen in fijne buurten, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen. En ook met bewoners. In overleg zijn met bewoners vinden wij heel belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren:  

Per buurt

Per buurt zijn er bewonerscommissies. We gaan in gesprek over het gebouw of de buurt.

Per regio

In elke regio is er een huurdersorganisatie of huurdersbelangenvereniging, de HBVA.

Voor alle huurders

Er is ook een overkoepelende huurdersorganisatie Stichting HBVA.

Door huurders

Het huurderspanel vertelt wat ze goed en minder goed vindt gaan. Daarmee gaan we aan de slag.

Afspraken met huurdersorganisaties

Afspraken over de wijze van samenwerken, met name het recht van de HBVA’s op informatie, overleg en advies, zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De regiobedrijven overleggen om de zoveel tijd met huurders- en bewonerscommissies. Dan bespreken ze complexen of bijzondere projecten.

Huurders geven hun mening in het huurderspanel

De Alliantie werkt met huurderspanels. We vragen huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen. Onze huurders zijn hier enthousiast over, en voor ons levert het waardevolle informatie op. We vragen onze huurders in huurderspanels wat ze goed en minder goed vinden gaan. Met die feedback gaan we aan de slag.