Iedereen

Zoveel mogelijk huishoudens een woning

Om meer huishoudens in de gemeenten in ons werkgebied aan een passende woning te helpen, zetten wij ons in 2023 maximaal in op het toevoegen van meer woningen. Dit doen we door nieuwbouw op nieuwe locaties, sloop-nieuwbouw, verdichting en optopping, verplaatsbare woningen en transformatie van (bedrijfs)gebouwen naar woningen.

1.097

nieuwe huurwoningen opgeleverd

435

meer sociale huurwoningen erbij

58.252

huurwoningen (zelfstandig + onzelfstandig)

43.154

betaalbare of goedkope woningen

Parkweelde

Nieuwbouw en transformatie

De vraag naar sociale huurwoningen blijft groeien. Door onze vastgoedportefeuille verder uit te breiden, houden we passende woningen beschikbaar voor onze doelgroepen. We zetten volop in op het toevoegen van meer woningen door nieuwbouw en transformatie. Daardoor leverden we in 2023 1.273 nieuwbouwwoningen op, waarvan 973 zelfstandig sociale huurwoningen, 124 vrijesectorhuurwoningen, 60 onzelfstandige sociale huurwoningen en 116 koopwoningen via De Alliantie Ontwikkeling B.V.. 

Verplaatsbare woningen

Verplaatsbare woningen (ook wel tijdelijke woningen of flexwoningen genoemd) bieden een snelle oplossing voor urgente huisvestingsbehoeften, ook voor specifieke doelgroepen. Wij hebben echter een voorkeur voor permanente woningen. We plaatsen verplaatsbare woningen dan ook alleen op locaties die op dat moment niet in aanmerking komen voor permanente bebouwing.

Verplaatsbare woningen aan de Barbeelstraat in Eemnes
Zoetelaar in Almere

Optoppen


De vraag naar huurwoningen is groot en neemt de komende jaren verder toe. Daarom bouwen we extra woningen. Om meer mensen aan een betaalbare en passende woning te helpen, maken we ook gebruik van innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door het 'optoppen' van bestaande gebouwen. Zo creëren we extra woningen, zonder dat we extra grond nodig hebben. Niet alle gebouwen zijn daarvoor geschikt. De fundering van het gebouw moet dit aan kunnen, er moet ruimte zijn voor een portiek naar de nieuwe woningen en er ontstaat meer druk op liften, parkeerplekken, etc. De Zoetelaar in Almere was een geschikte locatie om op te toppen. In 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen.

Sloop en nieuwbouw in project Parkweelde

Nieuwbouw in....

In de wijk Kruiskamp in Amersfoort bouwen we in het project Parkweelde 400 woningen na sloop van 240 woningen. De nieuwbouw bestaat uit 320 sociale huurwoningen en 80 middensegmenthuurwoningen. De nieuwe woningen voldoen aan huidige kwaliteits- en  duurzaamheidseisen. Project Parkweelde is een langjarig project waarvan naar verwachting de laatste woningen in 2025 worden opgeleverd.

Bajes Kwartier met veel nieuwe woningen

Transformatie van....

De oude Bijlmerbajes is getransformeerd tot een woonplek. Hier komen 530 sociale huurwoningen van de Alliantie. In drie gebouwen komen 280 studentenwoningen, 110 sociale huurwoningen en 140 sociale huurwoningen. Van studenten tot ouderen, van starters tot gezinnen: het Bajes Kwartier is voor iedereen. De bewoners wonen straks in een energieneutraal huis in een groene wijk. De studentenwoningen zijn in 2023 opgeleverd. De rest volgt in 2024.

Barbeelstraat

Verplaatsbare woningen in....

Veel Oekraïense vluchtelingen verbleven in noodopvang. Ook starters hebben het moeilijk. Daarom besloot gemeente Eemnes dat er tijdelijk extra woningen mogen komen op het voormalig gemeentelijke gronddepot aan de Barbeelstraat. De flexwoningen worden in een fabriek gemaakt en kunnen snel worden geplaatst. Deze ‘tiny houses’ en de appartementen hebben rondom een centraal, autovrij plein met bankjes en een speelplek. Zo is er ruimte voor ontmoeting.

Cijfers in vogelvlucht 

Bekijk alle hoogtepunten van 2023

Blijf op de hoogte

LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Twitter Volg ons op X