Passend

Huurders in een woning die bij hen past 

De woningmarkt is krap. Hierdoor blijven huurders wonen in huizen die niet meer optimaal aansluiten bij hun huishoudgrootte, financiële situatie of gezondheidssituatie. De Alliantie ondersteunt op verschillende manieren huurders die willen doorstromen naar een passende woning. 

5,4%

van de woningen kwam beschikbaar

47%

van de verhuur in het middensegment was aan huurders uit de sociale huur

21%

van de verkoop was aan huurders uit de sociale huur

2.027

(on)zelfstandige woningen voor bijzondere doelgroepen

Betaalbare huren

Betaalbare huurprijzen

Wij zetten ons in om huren betaalbaar te houden voor onze huidige en nieuwe huurders. We houden rekening met het inkomen van mensen bij een nieuwe bewoner en bij de jaarlijkse huuraanpassing. Huurders met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de overheid. Onze hele sociale huurvoorraad is toegankelijk voor iedereen die vanwege hun inkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Soms kan een huurder (tijdelijk) zijn huur niet betalen, door financiële of sociale oorzaken. Dan doen we er alles aan om zo vroeg mogelijk samen een oplossing te vinden. We spreken een regeling af of verwijzen door naar hulpverlenende instanties. We willen ontruimingen door een betaalachterstand voorkomen.

Voorrang voor huurders

Als wij woningen verkopen of woningen in het middensegment of de vrije sector verhuren, geven we voorrang aan sociale huurders die na hun verhuizing een sociale huurwoning achterlaten. Deze woning komt dan weer vrij voor nieuwe sociale huurders.

In 2023 ging 47% van de verhuringen in het middensegment naar doorstromers vanuit een sociale huurwoning. Huurders uit sociale huur stroomden ook door naar vrijesectorwoningen (37%) en koopwoningen (21%).

Voorrang
10 Kinderen Zwaaien Buiten

Doorstroming ondersteunen 

De Alliantie ondersteunt op verschillende manieren huurders die willen doorstromen naar een passende woning. Dat doen we door woningen te bouwen die geschikt zijn voor senioren, met verschillende voorrangsregelingen. En door wooncoaches in te zetten die senioren helpen een passende woning in de buurt te vinden.

Dat is drie keer goed nieuws voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Goed nieuws voor de 65+’er die graag gelijkvloers wil wonen. Goed nieuws voor het gezin dat graag wil doorstromen naar de vrijgekomen gezinswoning. En goed nieuws voor de starter op de wachtlijst die graag wil verhuizen naar de vrijgekomen starterswoning.

Als we een senior helpen verhuizen, is dat 3 x goed nieuws voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Voor de senior, voor een gezin én voor een starter.

Financieel overzicht in vogelvlucht

Bekijk alle hoogtepunten van 2023

Blijf op de hoogte

LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Twitter Volg ons op X