Transformatie
12-2-2024

Wonen met aandacht voor elkaar

Louis Armstrongweg Almere

Op de Louis Armstrongweg in Almere verbouwt de Alliantie een voormalig kantoorgebouw. In dit pand komen 86 sociale huurappartementen. Deze zijn bestemd voor één- of twee persoonshuishoudens. De gemeente Almere en de Alliantie spraken af dat er in het pand een gemengd wonen-project komt. De helft van de woningen verhuren we aan reguliere woningzoekenden. De andere helft wijzen we toe aan vergunninghouders.

Gemengd wonen

In gemengd wonen-projecten wonen verschillende groepen mensen bewust samen. Bewoners hebben een actieve rol in het prettig samenleven. En, in dit geval, in het op weg helpen van de vergunninghouders in de Almeerse maatschappij. Het project aan de Louis Armstrongweg wordt het eerste gemengd wonen project in Almere, in deze vorm. Bij dit bijzondere project draait alles om een fijne woonomgeving. Waar bewoners elkaar helpen en aandacht hebben voor elkaar. Een communitybuilder zal bewoners begeleiden en activiteiten organiseren.

Extra woningen

Enkele jaren geleden besloot de gemeente Almere om de kantorenstrook aan de Louis Armstrongweg te veranderen in een aantrekkelijk woongebied. Deze verandering is inmiddels in volle gang. Regiodirecteur Koen Westhoff: “De Alliantie heeft dit pand aangekocht om extra woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Het gaat om compacte woningen voor kleine huishoudens. Hier is grote vraag naar. Met het gemengd wonen-concept leveren we een bijdrage aan de maatschappelijke opgave die er ook in Almere is.”

Planning

Het pand aan de Louis Armstrongweg 36 is nog volop in verbouwing. De woningen die beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekenden worden naar verwachting in maart via DAK (voorheen Woningnet) geadverteerd. We verwachten dat de nieuwe bewoners in juni hun intrek aan de Louis Armstrongweg nemen.

Voormalig kantoorpand aan de Louis Armstrongweg in Almere
De Alliantie verbouwt voormalig kantoorpand tot sociale huurwoningen