Over wonen
19-11-2021

Goede resultaten in de jaarlijkse AEDES-benchmark

Goede resultaten in de jaarlijkse AEDES-benchmark

Op donderdag 18 november is de Aedes benchmark gepubliceerd. De resultaten van de Alliantie zie je terug in de bovenstaande afbeelding. In dit onderzoek worden de prestaties van corporaties onderling vergeleken en beoordeeld met een letter A, B of C, waarbij een A het beste is. In deze analyse lees je meer over onze prestaties en de betekenis hiervan.

Huurdersoordeel - hersteld na een kleine dip

Dit jaar hebben we ons verbeterd op de processen nieuwe huurder en vertrokken huurder. We zijn dus op twee onderdelen vooruitgegaan. De tevredenheid van de huurder bij reparatieverzoeken, weegt alleen zwaarder en daar zijn we iets op achteruit gegaan. We zien inmiddels dat de huurderstevredenheid weer gestegen is naar een 7,5: het gemiddelde van de sector.

Bedrijfslasten – sobere en doelmatige bedrijfsvoering

We doen het erg goed op bedrijfslasten, we krijgen weer een A. We zijn een grote corporatie en benutten onze schaalgrootte om te investeren. We willen zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare woning helpen. Daarnaast investeren we in het verduurzamen van onze woningen. Het is heel prettig dat onze inzet op een sobere en doelmatige bedrijfsvoering wordt erkend.

Duurzaamheid - bijna 7.000 woningen verduurzaamd

Op dit onderwerp wordt gewerkt met nieuwe indicatoren. We kunnen daardoor geen directe vergelijking maken met vorig jaar. We scoren een B. Best een mooi oordeel. Toch zien we hierin niet helemaal terug dat wij inmiddels bijna 7.000 woningen integraal verduurzaamd hebben. Dit betekent voor de bewoners meer wooncomfort en minder energielasten. Gelukkig zien we dit terug in het zeer positieve oordeel over de woningkwaliteit en de positieve beoordeling van de woonbeleving door de huurder. Ons doel is om in 2050 een CO₂-neutrale woningvoorraad te hebben. Daar zetten we stevig op in.

Onderhoud & verbeteren - zeer goede woningkwaliteit

We krijgen een B voor ‘onderhoud en verbeteren’. Dit is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Voor de instandhoudingskosten krijgen we dit jaar weer een C. We kunnen dit verklaren doordat we de afgelopen jaren veel geld investeerden in het integraal verduurzamen van woningen. We hebben woningen met een E/F/G energielabel in één keer naar label B of A gebracht. Daarnaast hebben we nog veel woningen van zonnepanelen voorzien. Heel mooi om te zien dat al deze inspanningen zich uitbetalen in een zeer goede woningkwaliteit: we krijgen hiervoor een A. En nog belangrijker: de woonbeleving van de huurder is net als vorig jaar met een B beoordeeld.

Beschikbaarheid* - voor 4.325 huishoudens een woning

Beschikbaarheid is een speerpunt voor ons: we hebben in 2020 4.325 huishouden aan een woning geholpen. Dat deden we op allerlei manieren. Denk aan nieuwbouw, doorstroming, tijdelijke huisvesting en het opnieuw verhuren van vrijgekomen woningen. Het is jammer dat het feit dat de voorraad sociale huurwoningen van de Alliantie in 2020 met 0,8% is toegenomen - het gemiddelde van de sector is 0,2% -minder zwaar weegt in de beoordeling. Temeer omdat hierdoor wel degelijk meer huishoudens een betaalbare woning hebben gekregen.

Betaalbaarheid* - zoveel mogelijk huurders een betaalbare woning

Op het onderdeel betaalbaarheid scoort de Alliantie net als vorig jaar. De benchmark laat zien dat de gemiddelde huurprijs bij de Alliantie iets hoger ligt dan het gemiddelde van de sector. Dat geldt ook voor de procentuele stijging van de huurprijs ten opzichte van vorig jaar (3,7% tegen gemiddelde van de sector met 3,2%). We maken gebruik van de wettelijke ruimte om een passende huur te vragen. Onze inzet is een goede balans tussen betaalbaarheid voor de huurders en meer nieuwe woningen voor de woningzoekenden. We willen uiteindelijk zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare woning helpen. Op het onderdeel ‘Huisvesten doelgroepen’ behoudt de Alliantie een B. Een mooie prestatie, want in ons werkgebied is de druk op de woningmarkt enorm groot.

Conclusie

We hebben een net rapport gekregen. Waarbij het natuurlijk gaat om de resultaten voor onze huurders en hun woonomgeving. Dat houden we uiteraard scherp voor ogen. De resultaten van de benchmark gebruiken we om te reflecteren en onszelf uit te dagen om zaken te verbeteren.

*De deelscores voor beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn niet openbaar, vandaar dat we hier geen scores noemen.