Nieuws
25-5-2022

Benoeming Rob Haans in Commissie Versnelling tijdelijke huisvesting

Benoeming Rob Haans in Commissie Versnelling tijdelijke huisvesting

Rob Haans, directievoorzitter bij de Alliantie, is door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge benoemd tot voorzitter van de landelijke Commissie Versnelling tijdelijke huisvesting.

Versnellen tijdelijke huisvesting

De commissie heeft als opdracht om adviezen uit te brengen over de versnelling van de totstandkoming van tijdelijke huisvesting, vooral gericht op ontheemden. Rob zal deze uitdagende positie combineren met zijn rol als bestuurder bij de Alliantie. Wel is ervoor gekozen om binnen de statutaire directie voor de duur van deze extra opdracht de voorzitterstaak tijdelijk over te dragen aan collega-bestuurder Roelien Ritsema van Eck. Dit om de continuïteit en beschikbaarheid goed te waarborgen.

Eervol

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Ad Melkert over de benoeming van Rob: “Het verzoek van de minister zien wij als een eervolle en belangwekkende opdracht. Er ligt een forse uitdaging op het vlak van tijdelijke woningen voor vele woningzoekenden, zeker sinds de oorlog in Oekraïne. Met de jarenlange ervaring van Rob, in de volkshuisvesting en ook in landelijke organen als de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties  en als bestuurslid van Aedes, is deze opdracht hem op het lijf geschreven. Het bestuur en het directieteam zullen door onderlinge taakverdeling de continuïteit van bestuur waarborgen.” 

Integrale aanpak 

De commissie is gevraagd uit te gaan van een integrale aanpak. Er moeten meer tijdelijke woningen komen op plekken waar nu nog geen woningen staan. En leegstaande kantoorlocaties en winkelpanden moeten worden getransformeerd tot woningen. Ontheemden kunnen op deze locaties gehuisvest worden in combinatie met andere aandachtsgroepen op de woningmarkt. Daarnaast kan de commissie adviezen uitbrengen over knelpunten in wetgeving en voorschriften. 

Rollen combineren 

Rob zegt zelf over deze extra opdracht: “Ik heb ja gezegd op het verzoek van de minister, omdat ik vanuit die rol een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het tijdelijke huisvestingsprobleem, in eerste instantie vooral gericht op ontheemden, waaronder de vluchtelingen uit Oekraïne. Ik geloof in de mogelijkheden van tijdelijke woningen om specifieke groepen mensen sneller aan een eigen plek te helpen. Ik blijf daarnaast gewoon deel uitmaken van het bestuur en het directieteam van de Alliantie en zal de beide verantwoordelijkheden combineren.” 

Doorloop

De opdracht start op 1 juni en zal naar verwachting een doorlooptijd van zes maanden hebben. Rob zal ongeveer de helft van zijn tijd aan deze nieuwe verantwoordelijkheid besteden en de andere helft van zijn werkweek is hij gewoon beschikbaar voor onze organisatie. 

Lohuizenlaan Amsterdam is een voorbeeld project waar in overleg met de gemeentelijke overheden tijdelijke huisvesting voor studenten, jongeren en/of statushouders is gerealiseerd.

Benoeming Rob Haans in Commissie Versnelling tijdelijke huisvesting