In de wijk
25-2-2022

Kruiskamp door de ogen van leerlingen Amsfort College

Kruiskamp door de ogen van leerlingen Amsfort College

Leerlingen van klas 1 en 2 van het Amsfort College in de wijk Kruiskamp hebben ontwerpen gemaakt voor de bouwhekdoeken die hangen bij het project Parkweelde 3 in Amersfoort. De kinderen hebben geschilderd hoe zij de wijk in de toekomst zien, nu er zoveel nieuwe woningen komen.

Het Amsfort College staat recht tegenover de bouwlocatie. De Alliantie probeert de school zoveel mogelijk te betrekken in het bouwproces en de overlast voor de kinderen te beperken. “Het ontwerpen van de bouwhekdoeken is slechts een van de activiteiten die we samen met de school doen,” vertelt Gert Ploeg, de omgevingsmanager van Parkweelde 3. “We willen nog een workshop Verkeersveiligheid doen, nu we weer open gaan als land. En natuurlijk zijn ze straks ook van harte welkom om een kijkje te nemen op de bouwlocatie. Misschien willen ze zelfs wel de handen uit de mouwen steken door een stukje te metselen,”

Het project Parkweelde 3

Aan de Magelhaenstraat e.o. stonden 224 appartementen die niet meer voldeden aan de wensen van deze tijd. Dat geldt ook voor 16 woningen aan de Leif Eriksonsstraat. Op deze plek komen ca. 400 nieuwbouwwoningen met bijbehorende parkeerplaatsen. Om het woningaanbod in de wijk gevarieerder en evenwichtiger te maken, worden er van de 400 woningen ca. 320 in de sociale huur gebouwd (voornamelijk twee- en driekamerwoningen) en 80 woningen in het middensegment huur. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2021 het bestemmingsplan vastgesteld.

De realisatie van de nieuwbouw wordt gefaseerd uitgevoerd. Een aantal woningen aan de Vasco da Gamastraat is al gesloopt en het terrein wordt op dit moment  bouwklaar gemaakt. Naar verwachting wordt er in het tweede kwartaal van 2022 gestart met de bouw van de eerste deelfase waar 147 sociale huurappartementen en 67 appartementen in de middenhuur gerealiseerd worden .

Amersfoort Vernieuwt

Parkweelde maakt deel uit van Amersfoort Vernieuwt. Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie en Portaal. Het doel is om het leven in de wijken op veel gebieden prettiger te maken. Het wonen bijvoorbeeld, maar ook het samenleven en de voorzieningen in de wijk. Vanaf begin 2000 zijn de ontwikkelingen van Parkweelde gestart. Als eerste is Parkweelde 1 ontwikkeld het gebied tussen de Adventkerk, centrum De Drietand en de Hudsonstraat). Als tweede Parkweelde 2 (aan de Van Randwijcklaan). Er zijn zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd. Parkweelde 3 is het laatste deel van deze veelomvattende gebiedsontwikkeling.