Nieuws
Over wonen
24-11-2022

Zo hebben we gepresteerd volgens de jaarlijkse AEDES-benchmark

Resultaten Aedes Benchmark
Aedes Benchmark

Op donderdag 24 november is de jaarlijkse AEDES-benchmark gepubliceerd. In dit onderzoek worden de prestaties van de woningcorporaties onderling vergeleken en beoordeeld met een letter A, B of C, waarbij een A het beste is. Aan de benchmark deden 273 corporaties mee, 99% van het totaal aantal corporaties. De scores van de Alliantie komen grotendeels overeen met de scores van vorig jaar. We hebben dit jaar dus ook een net rapport gekregen met en paar voor ons opvallende uitkomsten. Lees meer over onze prestaties.

Huurdersoordeel

Op het huurdersoordeel kregen we een C. We scoren goed op de dienstverlening aan de vertrokken huurder en de nieuwe huurder, maar wat minder goed bij reparatieverzoeken. Dat willen we beter doen. We zijn aan de slag gegaan met de feedback die we van onze huurders kregen.

Bedrijfslasten

Bedrijfslasten gaan over de kosten die een corporatie maakt voor bedrijfsvoering (exclusief onderhoudskosten). We kregen dit jaar weer een A. Dat hadden we niet verwacht, omdat wij stevig investeren in nieuwbouw en in verduurzaming. Daarnaast investeren we in ICT en digitalisering om te zorgen dat onze organisatie klaar is voor de toekomst. We zijn er trots op dat we herkend worden op een sobere en doelmatige bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid hebben we een B gekregen, het gemiddelde van de sector. We hebben afgelopen jaren veel woningen verbeterd en verduurzaamd om het wooncomfort voor onze huurders te vergroten en om een lager energieverbruik mogelijk te maken. We blijven vol inzetten op de verduurzaming van onze woningen en pakken woningen met een EFG-label zo snel mogelijk aan, zodat onze bewoners zoveel mogelijk kunnen besparen op hun energierekening. Ons doel is dat onze woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is: door te isoleren en over te schakelen op duurzame (aardgasvrije) warmte-installaties. We blijven dus flink investeren in duurzaamheid.

Onderhoud & verbeteren

We krijgen een B voor ‘onderhoud en verbeteren’. Dit is opgebouwd uit drie onderdelen: instandhoudingskosten vijf jaar gemiddelde, de technische woningkwaliteit en de door bewoners ervaren woningkwaliteit.

We investeerden de afgelopen jaren veel geld in het integraal verduurzamen van woningen. We hebben woningen met een E/F/G energielabel in één keer naar label B of A gebracht. Daarnaast hebben we nog veel woningen van zonnepanelen voorzien. Dat zien we terug in de beoordeling van de kosten (C) én in de technische woningkwaliteit (A). In de ervaren woningkwaliteit blijken de bewoners iets tevredener over hun buurt, dan over hun woning. Ze geven hun buurt een 7, hun woning een 6,7.

Beschikbaarheid*

De manier van meten in de benchmark is dit jaar aangepast ten opzichte van vorig jaar. De ontwikkeling van de woningvoorraad in aantal woningen weegt nu zwaarder mee in de beoordeling.

Zagen we onze woningvoorraad de laatste jaren behoorlijk groeien, in 2021 ontstond er een dip in de ontwikkeling van de woningvoorraad van de Alliantie. Gelukkig is die dip tijdelijk. De komende jaren groeit de woningvoorraad weer flink. De huidige prognose is dat de woningvoorraad in 2022 toeneemt met ruim 750 woningen.

Verder wordt de ontwikkeling van de woningvoorraad tot de hoge aftoppingsgrens ook bij het thema beschikbaarheid beoordeeld, hierop scoren we bovengemiddeld.

Betaalbaarheid*

De benchmark laat zien dat de gemiddelde huurprijs van € 586,- per maand bij de Alliantie iets hoger ligt dan het gemiddelde van de sector. Belangrijk om te weten: onze woningen zijn betaalbaar. We vragen minder huur dan we zouden mogen vragen. Echter, we zitten in een duur stukje Nederland waardoor de WOZ-waarde fors doorwerkt in de huur. Daardoor is het huurniveau van onze woningen dus meteen al wat hoger dan bij corporaties die in andere regio’s actief zijn.

Bij ‘beschikbaarheid en betaalbaarheid’ wordt ook naar ‘huisvesten doelgroepen’ gekeken. Hierop blijven we gemiddeld presteren. Daar zijn we blij mee, want in ons werkgebied is de druk op de woningmarkt enorm groot.

Conclusie

We hebben een rapport gekregen met een aantal beoordelingen waar we trots op mogen zijn. Tegelijkertijd moeten we ook aan de slag met de onderdelen waar we minder goed op presteren, met name de dienstverlening bij reparatieverzoeken. We hebben dit onderwerp al op de agenda staan. De uitdagingen voor volgend jaar blijven groot: zo pakken we stevig door in het verduurzamen van onze woningen. De extra aandacht voor de EFG-labels komt daar bovenop. Verder hebben we veel woningen letterlijk in de steigers staan om straks woningzoekenden blij te kunnen maken met een eigen plek. We doen er alles aan om die sleutels ook daadwerkelijk te overhandigen én om onze huurders tevreden te houden.

 

*Op beschikbaarheid en betaalbaarheid worden de scores niet openbaar gemaakt.