Over wonen
10-3-2022

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in leegstaand woongebouw

De gemeente Huizen, Sherpa en de Alliantie realiseren opvang van Oekraïense vluchtelingen in leegstaand woongebouw.

De gemeente Huizen, Sherpa en de Alliantie realiseren opvang van 34 Oekraïense vluchtelingen in het woongebouw aan de Bovenmaatweg 333. Op dit moment maken we, samen met de mensen van Stichting Soft Tulip, 16 studio’s gereed, zodat deze op maandag 14 maart, samen met de gezamenlijke woonkamer en keuken beschikbaar zijn. De 12 aanleunwoningen maken we ook beschikbaar voor een volgende groep, deze verwachten wij in de week erna.

Vluchtelingenstroom Oekraïne

De komende tijd wordt een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Nederland zou zich daarom volgens het kabinet moeten voorbereiden op grootschalige opvang. De Veiligheidsregio’s hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om via gemeenten de opvang van de gevluchte Oekraïners te regelen. De gemeente Huizen en de Alliantie zoeken samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden voor opvang. De studio’s aan de Bovenmaatweg staan momenteel leeg en hebben al een vergunning voor tijdelijke huisvesting.

“We zijn blij dat we Oekraïense vluchtelingen onderdak kunnen geven. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. In de praktijk betekent dat dat we zoeken naar panden die leegstaan, bijvoorbeeld omdat er een grote renovatie gepland is. Of naar mogelijkheden om versneld tijdelijke woningen neer te zetten waarin zowel woningzoekenden als vluchtelingen uit de Oekraïne een plek kunnen krijgen. Samen met de gemeente, maatschappelijke partners én inwoners willen we er alles aan doen om deze mensen te helpen.”

Sherpa en Stichting Soft Tulip

De 1e groep Oekraïense vluchtelingen bestaat uit gehandicapte kinderen en ouderen met een mantelzorger/begeleider. Als zorginstelling in de regio Gooi & Vechtstreek, ondersteunt Sherpa mensen met een beperking, op het gebied van wonen en werken. Met de mensen van de Stichting Soft Tulip staan we vanaf maandag klaar om deze groep kwetsbare mensen op te vangen en hen te helpen en te ondersteunen in de zorg die zij nodig hebben. We hopen dat we de Oekraïense vluchtelingen hiermee een gevoel van veiligheid kunnen bieden. We zullen hier samen met de inwoners van Huizen invulling aan geven.