20-12-2022

Afspraken over huurwoningen Eemnes getekend

Afspraken over huurwoningen Eemnes getekend

Op maandag 19 december 2022 ondertekenden de Alliantie, de huurdersbelangenvereniging en de gemeente Eemnes de prestatieafspraken voor 2023. Dat zijn afspraken over het woonbeleid. In de afspraken is onder andere opgenomen dat er in 2023 in totaal 81 sociale huurwoningen worden opgeleverd, waaronder 40 tijdelijke woningen op de Barbeelstraat. Daarnaast gaat de Alliantie het komende jaar maar liefst 92 woningen verduurzamen en komen er afspraken over de toewijzing van de nieuwbouwprojecten. 

Groei sociale huurwoningen

Wethouder Theo Reijn: ¨Net als de gemeenteraad van Eemnes ben ik zeer te spreken over de groei van het aantal sociale huurwoningen. Daarbij zetten de gemeente en de Alliantie sterk in op doorstroming om zoveel mogelijk huishoudens een woning te kunnen bieden. Ook zetten we de pilot doorstroommaatregelen met onder andere de ´Van Groot naar Beter regeling´, de inzet van de wooncoach en de verhuiskostenvergoeding in 2023 verder voort.¨

Afspraken voor één jaar

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de afspraken deze keer gemaakt voor 1 jaar. Dit komt omdat de gemeente Eemnes komend jaar aan de slag gaat met het opstellen van een nieuwe woon(zorg)visie. Daarnaast heeft het Rijk Nationale Prestatieafspraken gemaakt. Naar verwachting krijgen de Nationale Prestatieafspraken in de loop van 2023 meer vorm. Samen met de nieuw vast te stellen woon(zorg)visie van de gemeente Eemnes, biedt dit input voor partijen om volgend najaar met elkaar prestatieafspraken voor meerdere jaren te maken.