Verduurzamen
27-1-2022

De Alliantie maakt snelheid met verduurzaming woningen

De Alliantie maakt snelheid met verduurzamen woningen

Woningcorporaties staan de komende jaren voor behoorlijke uitdagingen. Woningen moeten in 2050 CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig zijn. Met een portefeuille van ruim 54.000 woningen is een nauwe samenwerking met ketenpartners essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Acht jaar geleden al startte de Alliantie een samenwerking met twee vaste partners voor projectmatige en integrale verduurzaming. Inmiddels heeft dit erin geresulteerd dat 10% van de portefeuille van de Alliantie is verduurzaamd en het verduurzamingstempo verder is verhoogd.

Warme jas

“De Alliantie heeft de afgelopen jaren flink wat ervaring opgebouwd in ketensamenwerking. Door slimmer samen te werken met vaste partners en processen zo eenduidig mogelijk te maken, konden we op een efficiënte wijze een continue productiestroom creëren”, aldus René Pijper, Productieleider Verbeteren & Verduurzamen bij de Alliantie. “Woningen met een energielabel E, F of G pakken we hiermee in één keer aan. Deze woningen brengen we naar ten minste energielabel A of A+. Dat betekent dat ze een ‘warme jas’ krijgen, energiezuinig ventileren en energie opwekken met zonnepanelen. Met deze werkwijze zijn wij acht jaar geleden al gestart met onze vaste partners Rutges Vernieuwt en Nijhuis Bouw. De aankomende twee jaar gaan we hier, met de kennis van nu, mee door”, vervolgt Pijper. Inmiddels heeft de Alliantie al 5300 woningen volledig verduurzaamd, zijn 1400 woningen in uitvoering en 2300 woningen in voorbereiding. De Alliantie heeft het tempo van verduurzamen sinds 2019 opgeschroefd naar ca.1500 woningen per jaar. Eind 2023 zijn ca. 9.000 woningen die gebouwd zijn vóór 1980, volledig verduurzaamd. In de toekomst hoeft bij deze woningen alleen de warmtebron nog aangepast te worden om de CO2 uitstoot van verwarmen verder te reduceren.

Vaste partners

Tonie de Jongh van Rutges Vernieuwt: “Met woningen in Amsterdam, Almere, Amersfoort én de regio Gooi & Vecht, opereert de Alliantie in een groot, aaneengesloten geografisch gebied. De Alliantie is echter sterk lokaal verankerd. Als vaste partner in de regio dragen wij intensief bij aan het verbeteren en het verduurzamen van de woningen van de huurders van de Alliantie”. William Vlug van Nijhuis Bouw vervolgt: “En de Alliantie heeft er voor gekozen een vaste samenwerking met ons aan te gaan om dit allemaal logistiek en organisatorisch op een efficiënte manier voor elkaar te krijgen. Dat werpt zijn vruchten af, want inmiddels is 10% van haar portefeuille volledig verduurzaamd en het tempo verhoogd. Voor de huurders is deze vaste samenwerking ook prettig. De vaste teams binnen de samenwerking zorgen voor herkenbaarheid, huurders zien steeds dezelfde gezichten in hun wijk“.

Stap voor stap verder verduurzamen

De Alliantie wil haar ketensamenwerking toekomstbestendig maken en een stap verder zetten in kennisdeling. De woningen vanaf energielabel D worden de komende jaren stap voor stap aangepakt samen met 12 vaste onderhoudspartners die gespecialiseerd zijn in dak, gevel, installaties en interieur. Onder de noemer Sequent NXT. De focus voor 2022 ligt op het samen met partners programmeren van de meeste optimale weg richting CO2 neutraal waarbij verduurzaming wordt gekoppeld aan het natuurlijke onderhoudsmoment. Alsmede een verdere verdieping van de samenwerking zodat de Alliantie en haar partners flexibel en wendbaar de toekomst tegemoet kunnen zien.