Verduurzamen
21-12-2022

De Alliantie legt 100.000e zonnepaneel

De Alliantie legt 100.000e zonnepaneel

We maken bij de Alliantie snelle stappen in de verduurzaming van onze woningportefeuille. Met 54.000 woningen kunnen we namelijk echt een verschil maken. We investeren dan ook fors in energiebesparende maatregelen, waaronder zonnepanelen. Bijna 20.000 daken zijn inmiddels voorzien. Op de valreep van 2021 legden we haar 100.000e zonnepaneel.

Door onder andere het leggen van zoveel zonnepanelen heeft de woningcorporatie haar woningvoorraad naar gemiddeld energielabel B gebracht. Inmiddels zijn ruim 19.500 woningen voorzien van in totaal 100.000 zonnepanelen. Dat is vergelijkbaar met 35 voetbalvelden vol. De leveranciers die de Alliantie de afgelopen jaren hebben geholpen deze mijlpaal te bereiken zijn Sungevity, Greenchoice, Instacom, Zoncorporatie en Zonneplan. Binnen korte tijd wil de Alliantie de helft van haar totaal aantal woningen en gebouwen voorzien van zonnepanelen.

Voordeel voor huurders

Waarom niet alle daken, kun je je afvragen. “Naast dat niet alle daken geschikt zijn of niet gunstig liggen ten opzichte van de zon, hebben we ook toestemming nodig van bewoners”, aldus Bianca Themen, projectleider Verbeteren & Verduurzamen bij de Alliantie. Themen vervolgt: “Het is soms een uitdaging om akkoord van huurders te krijgen. Maar gelukkig staan steeds meer huurders welwillend tegenover energiebesparende maatregelen. Uit onderzoek onder bewoners blijkt dat zij graag goed voor de aarde zorgen en dan is het ook nog fijn als zij dit merken in hun portemonnee. Daarom benadrukken we in de communicatie richting huurders dat energiebesparende maatregelen juist financieel voordeel opleveren. Goede communicatie is hierin key om mensen mee te krijgen.”

CO2 besparing

De totale CO2 besparing die de zonnepanelen gezamenlijk opleveren, komt met ruim 19.500 huishoudens neer op ruim 13.000.000 Kg. Dit staat gelijk aan ongeveer 450 keer op en neer vliegen naar Parijs. Bianca Themen: “Zonnepanelen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot wat voor ons een belangrijke doelstelling is. Voor de huurder levert het een financieel voordeel op. Met zes panelen spreken we al over een gemiddelde netto besparing van € 100,- tot € 160,-  per jaar, per huishouden  Mensen zijn door de veranderende wereld waar we in zitten meer thuis en verbruiken dus ook meer energie. Daarnaast stijgen de gasprijzen. Hierdoor wordt de energierekening ook hoger. Met zonnepanelen kun je die energielasten verlagen, juist als je overdag thuis bent, door zonnestroom te gebruiken”.

Toekomst

De Alliantie is in 2017 gestart met het leggen van panelen op eensgezinswoningen. Deze wijkgerichte aanpak bevindt zich nu in een afrondende fase. Bianca Themen: Bewoners die nog niet mee hebben willen doen, maar van gedachten veranderd zijn, kunnen alsnog bij ons terecht voor zonnepanelen. Momenteel ligt de focus op het volleggen van daken van meergezinswoningen. Eerst hebben we het laaghangend fruit aangepakt; vooral de grote gebouwen tot vier bouwlagen. Nu richten we ons op de kleinere complexen”.

Foto: Sungevity International