Nieuws
16-4-2024

Trots op nieuw visitatierapport 

Fijne buurten

In de Woningwet is vastgelegd dat elke woningcorporatie zich eens per 4 jaar door een externe partij moet laten beoordelen. Dit noemen we een visitatie. Visitaties geven een onafhankelijk beeld van de maatschappelijke prestaties van de corporatie. Het bureau Raeflex leverde onlangs het eindrapport voor de periode 2019 – 2022 op.  

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat onze relaties ons typeren als groot, deskundig, innovatief en betrokken. Vanuit goede intenties zien de onderzoekers een gedreven organisatie, met lef en passie voor bouwen. Een zelfverzekerde en krachtige organisatie en een fijne partner die meedenkt en meedoet. De bouwcapaciteit noemt de commissie ‘uitmuntend’. In deze periode bouwden wij ruim 3.300 nieuwe woningen en verbeterden en verduurzaamden we zo’n 18.500 woningen. 

De dienstverlening naar huurders toe kan beter, stelt het rapport. Ook vraagt de commissie nog meer proactiviteit van de Alliantie op het sociale domein. Daarnaast signaleert het onderzoek een stevige drive op innovatie, maar stelt het tegelijk vast dat er nog een wereld te winnen is op het vlak van opschalen en uitdragen van de resultaten.  

Aan de slag

De conclusies verrassen ons niet. En omdat het rapport de periode tot en met 2022 beslaat, hebben we in 2023 al veel zaken opgepakt die volgens het rapport meer aandacht behoeven. Op die manier werken we elke dag aan het verder versterken van onze vooroplopende rol in de volkshuisvesting en aan het verbeteren van onze dienstverlening.  

Totstandkoming rapport 

Het rapport kwam tot stand door interviews met zo’n 60 externe relaties. Daarnaast waren er interne gesprekken met de directieleden, de Huurdersorganisaties, de OR en de Raad van Commissarissen. Het bureau kreeg ook de beschikking over een groot aantal relevante documenten.