Voorrang huurders
Voorrang 55+
Passend wonen
11-1-2022

Pilot doorstroom-maatregelen van start in Eemnes

Pilot doorstroommaatregelen start Eemnes

Eén van de uitgangspunten uit de woonvisie van Eemnes is dat we iedere Eemnesser een passende woning willen bieden. Een manier om dat te bereiken, is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De gemeente start hiervoor een pilot in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie.

Doorstroming op de woningmarkt betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. De achtergelaten woning komt hiermee beschikbaar voor anderen. Door één verhuizing komt vaak een hele verhuisketen op gang. Het is naast het bouwen van woningen dé manier om de woningmarkt in beweging te krijgen. Wethouder Wilma de Boer-Leijsma: “In goede samenwerking met de Alliantie zijn we de pilot gestart. Samen willen we stimuleren dat mensen verhuizen naar een beter passende woning en dat de vrijgekomen, grote woningen weer ingezet kunnen worden voor starters en gezinnen.”

Van Groot Naar Beter 

Eemnessers die naar een woning verhuizen die beter bij de woonsituatie past, krijgen voorrang op andere huurders. Dit is de Van Groot Naar Beter-regeling. Deze regeling geeft Eemnessers voorrang die van een vierkamerwoning (of groter) verhuizen naar een kleinere woning met maximaal drie kamers. Het gaat hierbij om huurders die een sociale huurwoning van de Alliantie huren. Voldoet de huurder aan de voorwaarden, dan wordt in het WoningNet-account van de huurder de voorrangsregeling geactiveerd. Huurders die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen hier informatie over. Zij kunnen ook contact opnemen met de Alliantie om de regeling te activeren.

Woonlastengewenning en verhuiskostenvergoeding

Soms willen huurders wel verhuizen, maar zien zij op tegen de hogere huurprijs of kosten van de verhuizing. Het kan ervoor zorgen dat een verhuizing uitblijft. De corporatie en de gemeente willen huurders voor een deel tegemoet komen in deze kosten. Huurders die verhuizen via de Van Groot Naar Beter-regeling of via directe bemiddeling door de wooncoach, komen mogelijk in aanmerking voor woonlastengewenning voor de eerste drie jaar van de Alliantie en/of een vergoeding van de gemeente.

Wooncoach

Een verhuizing kan intensief zijn en een wooncoach kan bewoners hierbij helpen. Zo biedt de wooncoach helemaal gratis persoonlijke en individuele begeleiding bij het vinden van de juiste woning. Daarbij hoort ook ondersteuning bij het soepel verlopen van de verhuizing en het van tevoren duidelijk in kaart brengen wat de verhuizing voor de maandlasten betekent.

Pilot

De pilot doorstroommaatregelen duurt 1 jaar en is alleen van toepassing voor huurders die een sociale huurwoning van de Alliantie in Eemnes huren. Na een jaar evalueert een onafhankelijk bureau de pilot. Afhankelijk van de evaluatie kan de pilot worden beëindigd of verlengd. Meer informatie hierover is te vinden op: www.eemnes.nl/doorstroming en op https://www.de-alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amersfoort/voorrangsregeling-eemnes/.