Passend wonen
7-3-2024

Visitatierapport 2019 – 2022 afgerond

Visitatierapport 2019-2022

Het visitatierapport 2019 – 2022 voor de Alliantie is afgerond en vastgesteld. Het bureau Raeflex voerde het onderzoek uit. We zijn trots op de resultaten en werken al aan de genoemde verbeterpunten.