De Alliantie en Azerty doneren gereviseerde apparatuur aan Studiezalen 

Tijdens een feestelijk moment overhandigende de Alliantie een eerste set digitale apparatuur aan de 15-jarige Imane Valk, Kinderrechten Ambassadeur van Stichting Studiezalen. De Alliantie steunt Stichting Studiezalen, dat zich richt op jongeren uit achterstandsmilieus. Vanaf nu doneert de Alliantie jaarlijks minimaal 30 laptops, mobieltjes en beeldschermen aan dit bijzondere Amsterdamse project.  

Blij met donatie 

“Wij zijn ontzettend blij met deze donatie”, vertelt initiatiefnemer Abdelhamid Idrissi. “Zonder steun kunnen wij onze ambities nooit waarmaken”. De missie van Abdelhamid is om scholieren uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs niet alleen een gastvrije fysieke plek te bieden, maar ook uitgebreide ondersteuning bij schoolwerk, Life-coaching, talentontwikkeling en horizonverbreding. Inmiddels zijn er 1.400 leerlingen ingeschreven bij de Studiezalen. 

Rustig slapen 

Vorig jaar was Abdelhamid één van de sprekers een event van de Alliantie .Het thema was kans(on)gelijkheid. Zijn grote droom is dat elk kind rustig kan slapen. Vanuit die gedachte is hij begonnen met Stichting Studiezalen. Want leren en ontwikkelen op een veilige plek biedt jonge mensen veel meer kansen op een betere toekomst. Abdelhamid: “We werken aan een leefwereld waarin kinderen hun dromen, doelen en wensen kunnen waarmaken en hun volledig potentieel kunnen benutten. Onze aanpak stelt het kind en diens gezin centraal, zodat zij zelfredzaam worden en de regie over hun leven kunnen nemen. Dat draagt bij aan het realiseren van een fijne nachtrust, voor elk kind.”  

De Alliantie en Azerty slaan handen ineen

Om De Studiezalen actuele apparatuur te kunnen leveren, hebben wij onze partner Azerty, leverancier van onze hardware, bereid gevonden om de devices kosteloos geheel te reviseren en klaar te maken voor nog een paar jaar zeer nuttig gebruik. Azerty heeft tijdens dit project mensen ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt, dit maakt dit project nog een beetje mooier. Onze ambitie is om jaarlijks een klaslokaal te voorzien van mooie apparatuur. Zo dragen we een klein steentje bij aan het realiseren van de droom van Abdelhamid Idrissi.