Over wonen
9-3-2022

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne

De komende tijd wordt een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Nederland zou zich daarom volgens het kabinet moeten voorbereiden op grootschalige opvang. De Veiligheidsregio’s hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om via gemeenten de opvang van de gevluchte Oekraïners te regelen. Wij zijn in de verschillende regio’s in gesprek met de gemeenten over de mogelijkheden.  

Daarbij vinden we het heel belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. In de praktijk betekent dat dat we zoeken naar panden die leegstaan, bijvoorbeeld omdat er een grote renovatie gepland is. Of naar mogelijkheden om versneld tijdelijke woningen neer te zetten waarin zowel woningzoekenden als vluchtelingen uit de Oekraïne een plek kunnen krijgen.