Nieuws
Woonconcepten
23-5-2022

Innovatief woonconcept De Tafelberg

Innovatief woonconcept De Tafelberg in Amsterdam Zuid-Oost

De ontwikkeling van het innovatieve woonconcept ‘De Tafelberg’ in Amsterdam Zuidoost is gestart! Op donderdag 19 mei ondertekenden Mariënne Verhoef (Levvel), Nellieke de Koning (Levvel) en Jan van Barneveld (de Alliantie Ontwikkeling) de koopovereenkomst voor De Tafelberg. 

Community

Waar voorheen een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) zat, later omgebouwd tot De Koppeling, behandelcentrum voor JeugdzorgPlus, komt in de loop van 2023 een bijzonder complex. Een mooie community waar wonen, leren, werken en ontspannen gecombineerd worden. In De Tafelberg wonen straks 290 jongeren: studenten, jongwerkenden en jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg en (enige) begeleiding nodig hebben. 

Mariënne Verhoef, bestuurder van Levvel: “We zijn nu al ontzettend trots op De Tafelberg. Samen met jongeren werken we een concept uit, waarin thuis zijn en je thuisvoelen méér is dan een dak boven je hoofd. Je vormt samen een community, waarin je niet alleen iets komt halen, maar juist ook iets komt brengen.”

Jan van Barneveld, directeur van de Alliantie Ontwikkeling vult aan: “In De Tafelberg woont iedereen in een eigen studio. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. We gaan op zoek naar ondernemende jongeren, die oog hebben voor hun buren en er samen een geweldige woonplek van willen maken. Met De Tafelberg brengen we stenen met betekenis in Amsterdam Zuidoost.”

De place-to-be in Zuidoost

De Tafelberg wordt niet alleen een fijne woonplek voor jongeren, maar ook de place-to-be in Zuidoost. De komende tijd wordt geïnventariseerd welke sociale ondernemers bij deze plek en bij het concept passen.  Veel sociale ondernemers uit de buurt zijn op zoek naar een plek voor langere tijd. In De Tafelberg vormen zij onderdeel van de community en kunnen zij bijvoorbeeld ook stages en werkplekken verzorgen.

Innovatie en gebiedsontwikkeling

Het innovatieve woonconcept De Tafelberg is de afgelopen jaren ontwikkeld vanuit Levvel in samenwerking met Garage2020 en Fakton/Earthy. In een nauwe samenwerking tussen jongeren, experts uit de jeugdhulpverlening, ontwerpers, architecten en stedenbouwkundigen, is een uitgebalanceerd concept neergezet.

De Tafelberg komt vlakbij het Amsterdam UMC (AMC), aan de rand van Amstel III. De komende jaren verandert dit kantorengebied in een levendige stadswijk. Tot 2027 worden hier zo'n 5.000 woningen gebouwd. Daarbij horen ook toegankelijke openbare voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte. De Tafelberg past hier perfect bij. De bewoners van Amstel III kunnen straks natuurlijk ook gebruikmaken van de faciliteiten in De Tafelberg. 

In het najaar starten de sloopwerkzaamheden; kort daarna begint de bouw. In de loop van 2023 is De Tafelberg klaar.