Passend wonen
14-4-2022

Pilot doorstroom-maatregelen Eemnes succesvol van start

Pilot doorstroommaatregelen Eemnes succesvol van start

Dit jaar startte de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie, een pilot om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De eerste resultaten zijn zeer positief, de eerste huishoudens zijn al doorgestroomd naar een andere woning.

Doorstroming op de woningmarkt betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. De achtergelaten woning komt hiermee beschikbaar voor anderen. Via de Van Groot Naar Beter-regeling (VGNB) krijgen Eemnessers, die naar een woning verhuizen die beter bij hun woonsituatie past, voorrang op andere huurders. Ook kunnen huurders gebruik maken van woonlastengewenning en een gedeeltelijke vergoeding krijgen van de verhuiskosten.

Eerste resultaten

Deze regelingen blijken goed te werken. Sinds de start van de pilot meldden zich bij de Alliantie 13 mensen voor de VGNB-regeling. Hiervan zijn 4 huishoudens inmiddels verhuisd. Deze huishoudens verhuisden van een vierkamer eengezinswoning naar een driekamer woning of appartement. Wethouder Wilma de Boer-Leijsma: “Ik ben ontzettend blij met deze ontwikkeling. De doorstroommaatregelen lijken dus een succes te worden. Zo kunnen we mensen helpen naar een beter passende woning. De vrijgekomen woningen kunnen dan weer ingezet worden voor starters en gezinnen.”

Pilot

De pilot doorstroommaatregelen duurt 1 jaar en is alleen van toepassing voor huurders die een sociale huurwoning van de Alliantie in Eemnes huren. Na een jaar evalueert een onafhankelijk bureau de pilot. Afhankelijk van de evaluatie kan de pilot worden beëindigd of verlengd.