Nieuws
27-1-2024

Liftfabrikanten Otis en Kone definitief in ongelijk gesteld in schadeprocedure

de glazen lift

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23 januari jl. arrest gewezen in de kartelschadeprocedure van Stichting De Glazen Lift (de Stichting) tegen liftfabrikanten Kone en Otis naar aanleiding van het Liftenkartel. De Stichting is in vrijwel al haar punten in het gelijk gesteld: Kone en Otis zijn aansprakelijk voor de schade die zij met hun illegale kartelgedrag hebben veroorzaakt bij de 38 woningcorporaties (verenigd in de Stichting). Al in 2021 oordeelde de rechtbank Rotterdam, na vele jaren procederen, dat Kone en Otis met hun deelname aan het Liftenkartel onrechtmatig hebben gehandeld tegenover de woningcorporaties. De rechtbank liet destijds al doorschemeren dat sprake is van ‘zeer aanzienlijke schade’.

Tijdrovend en kostbaar

Het uitgangspunt van de Stichting is altijd geweest om tot een vergelijk te komen met de liftfabrikanten; dat heeft de voorkeur boven het voeren van een kostbare en tijdrovende juridische procedure die bekostigd moet worden met maatschappelijke middelen. Namens woningcorporatie de Alliantie zit Jan-Willem Sijrier in het bestuur van de Stichting, en is tevens voorzitter. Hij vertelt: “Kone en Otis hebben jarenlang elke aansprakelijkheid voor schade van de hand gewezen. Doordat Kone en Otis niet om tafel wilden om het geschil minnelijk op te lossen, ontstond een extreem tijdrovend en kostbaar juridisch proces. Echter, we waren onveranderd van mening dat Kone en Otis niet mogen wegkomen met illegale winsten, die ten koste gaan van betaalbare woningen voor onze huurders en woningzoekenden. We zijn dan ook enorm blij dat nu ook in hoger beroep is vastgesteld dat Kone en Otis onrechtmatig hebben gehandeld, en de schade moeten vergoeden die de woningcorporaties daardoor hebben geleden.”

Tientallen miljoenen schade

De hoogte van de door Kone en Otis te betalen schade zal in een schadestaatprocedure moeten worden vastgesteld. Een door de Stichting ingeschakelde mededingingseconoom beraamde dat de schade zeker tientallen miljoenen euro’s bedraagt.

Europese Commissie

De Europese Commissie stelde in 2007 vast dat vijf liftfabrikanten, waaronder Otis en Kone, tussen 1998 en 2004 verboden kartelafspraken hadden gemaakt. Het ging daarbij om marktverdelingsafspraken, prijsafspraken en andere afspraken om niet te concurreren op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud van liften in Nederland. De Europese Commissie legde de liftfabrikanten voor deze ernstige kartelinbreuk een boete op van bijna een miljard euro. Dat was één van de hoogste boetes die ooit door de Commissie voor kartelovertredingen is opgelegd.

Stichting De Glazen Lift

De Stichting is opgericht voor en door 40 gedupeerde woningcorporaties. Zij hebben in 2008 de krachten gebundeld om compensatie te krijgen voor de schade die de deelnemers aan het Liftenkartel hebben veroorzaakt met hun illegale kartelgedrag. De aangesloten corporaties beschikken over ruim 6.600 liften en vormen de grootste homogene groep van lifteigenaren in Nederland.