Over wonen
10-3-2022

Campagne veilig verhuur van start in Gooise Meren

Campagne veilig verhuur van panden van start in Gooise Meren

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren heeft afgelopen week de brochure ’Veilig uw pand verhuren’ overhandigd aan Anne Oosterbaan. Op deze manier wordt aandacht gevraagd bij verhuurders van panden voor het veilig verhuren van (bedrijfs)panden.

Vastgoed is één van de speerpunten in de gemeentelijke aanpak van ondermijning, onder meer in vastgoed en horeca. Doel is het duurzaam terugdringen en voorkomen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

In de brochure wordt uitgelegd wat de risico’s zijn voor de verhuurder en hoe deze misbruik van zijn pand kan voorkomen, onder meer door een goede screening van huurders, het opvragen van originele documenten en het opstellen van huurcontracten met duidelijke bepalingen omtrent sleuteloverdracht en huurbetalingen en het houden van goed toezicht. Anne Oosterbaan: “Wij vinden het belangrijk dat onze woningen bestemd worden voor onze doelgroep en daarom ondersteunen we van harte deze campagne tegen oneigenlijk gebruik van woningen.”

In de bus

De brochure is afgelopen week met een begeleidende brief bij makelaars, woningcorporaties en bedrijfsmatige verhuurders in de bus gevallen. In de brief wordt verwezen naar het Damoclesbeleid dat onder meer bepaalt dat panden voor langere tijd gesloten kunnen worden op last van de burgemeester. De gemeente Gooise Meren handhaaft streng op criminele activiteiten. Meer dan eens worden er panden in Gooise Meren op last van de gemeente voor langere tijd gesloten vanwege geconstateerde criminele activiteiten. Dat leidt tot financiële schade voor de verhuurder en mogelijk aantasting van hun goede naam. Met de campagne wil de gemeente samen met de verhuurders Gooise Meren een stukje veiliger maken.