Innovatie
17-5-2023

Proef met huurprijs-algoritme

in regio Almere

Sinds kort bepalen we de huurprijzen van woningen in de regio Almere op basis van een algoritme. Dit doen we in het kader van een proef die 3 maanden zal duren.

 

Waarom een huurprijsalgoritme?

De Alliantie werkt sinds juli 2021 met een 1-huurbeleid. Hierdoor hebben woningen een vooraf bekende advieshuurprijs. Het huurprijsalgoritme is ondersteunend aan dit 1-huurbeleid. Het huurprijsalgoritme helpt de Alliantie om:

  • Een advieshuurprijs per woning te bepalen die voldoet aan alle wettelijke eisen en aan onze eigen beleidsregels.
  • Onze woningen eerlijk te verdelen over woningzoekenden uit verschillende doelgroepen.
  • Nauwkeuriger te sturen op het behalen van de prestatieafspraken met gemeenten.
  • De doelstellingen uit ons huurbeleid te behalen, en de begrote huuropbrengst te realiseren.

 

Hoe werkt een huurprijsalgoritme?

Het algoritme bepaalt voor iedere woning wat op basis van wetten, regels en afspraken de minimale en maximale huurprijs is, en of de huurprijs van tevoren vaststaat of naar boven/beneden mag worden bijgesteld. Verder checkt het algoritme voor iedere woning als daar een voorrangs-/beleidsregel aan hangt of deze minimale en maximale huurprijs naar boven of naar beneden mag en moet worden bijgesteld. Daarnaast optimaliseert het algoritme binnen de bewegingsruimte die nog over is. Het doel is dat we de gewenste verhouding uit ons huurbeleid en de prestatieafspraken met de gemeenten halen.

 

Controleren en verbeteren

Ook een huuralgoritme kan een verkeerd advies geven. Daarom zullen medewerkers afwijkingen op de advieshuurprijs bijhouden en controleren. Een medewerker kan als dit nodig is het algoritme verbeteren. Na 3 maanden evalueren we deze proef in de regio Almere. Als de proef een succes is, dan bestaat de mogelijkheid dat we het huuralgoritme ook in andere regio’s gaan gebruiken.