Nieuws
Over wonen
21-9-2022

Prinsjesdag 2022: financiële verlichting voor veel van onze huurders

Prinsjesdag 2022 - financiele verlichting voor veel huurders

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een extra pakket maatregelen gepresenteerd om de koopkracht van huishoudens te verbeteren. Ook bij de Alliantie voelen we de zorgen van onze huurders als het gaat om de stijgende kosten van het dagelijkse leven. Daarom zijn we blij met de steun die de overheid biedt aan onze huurders. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat daarmee niet alle financiële zorgen verdwijnen.

Eenmalige huurverlaging

Het is goed nieuws voor onze huurders met een laag inkomen dat de eenmalige huurverlaging voor minima een jaar eerder wordt ingevoerd: in 2023 in plaats van in 2024. Daarnaast wordt de huurtoeslag aangepast zodat de huurverlaging daadwerkelijk zoveel mogelijk bij deze huurders terechtkomt. Bovendien worden veel huurders gecompenseerd met een hogere huurtoeslag. Ook via het inkomen  worden mensen met een smalle beurs geholpen om de stijgende kosten te betalen: het minimumloon stijgt met ruim 10% per 1 januari 2023 en de hieraan gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand en de AOW) stijgen mee.

Prijsplafond energielasten

De overheid grijpt nu in op de stijgende energielasten: er komt voor alle huishoudens een prijsplafond voor energielasten, gekoppeld aan een maximaal verbruik van energie. Dat verbetert de koopkracht voor de huishoudens en geeft huishoudens ook meer zekerheid over deze lasten. Daarnaast wordt ook in 2023 aan de huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum via de gemeente een energietoeslag uitgekeerd (€ 1.300).

Meedenken over oplossing

Wij zien dat de overheid oog heeft voor de financiële positie van onze huurders. Wij zijn blij dat er op meerdere manieren ingezet is op het terugbrengen van kosten en het vergroten van de beurs van onze huurders. We blijven inzetten op de betaalbaarheid van de huren en op de verduurzaming en verbetering van onze woningen. Tegen alle huurders die toch nog in de knel komen met het betalen van hun huur, willen we nogmaals zeggen: neem tijdig contact met ons op. We kunnen de huur niet wegstrepen, maar wel meedenken over een oplossing.