Over wonen
1-7-2022

Wijzigingen  woonruimte-verdeelregels regio Eemvallei

Wijzigingen  woonruimteverdeelregels regio Eemvallei

Met ingang van 1 juli wijzigt het aanbieden van de woningen in de 8 gemeenten in de regio Eemvallei (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg) op vier punten.

Wat verandert er?

  • Woningzoekenden raken niet meer alle inschrijftijd kwijt als ze een woning accepteren. De leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen worden gelijkgetrokken.
  • De voorwaarden aan de huishoudgrootte worden gelijkgetrokken.
  • Alle gemeenten die woningen verloten, doen dat voor maximaal 20% van het woningaanbod.

Behoud inschrijfduur

Na acceptatie van een woning behoudt de woningzoekende 75% van de opgebouwde inschrijfduur, als de woningzoekende zich binnen een jaar opnieuw inschrijft. De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Op deze manier kunnen woningzoekenden sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of de persoonlijke situatie verandert. 

Leeftijdsgrenzen

In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

Grotere woningen naar grotere huishoudens

In alle gemeenten kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen.

Loting

In bijna alle gemeenten in de regio worden nu woningen verloot. Deze gemeenten hanteren allemaal een maximum van 20% van het woningaanbod voor loting.

Waarom deze aanpassingen?

De 8 gemeenten in de regio Eemvallei en de 7 samenwerkende woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) leggen in het woonruimteverdeelsysteem de nadruk op optimale keuzevrijheid voor de woningzoekenden, de doorstroming binnen de woningvoorraad en zoveel mogelijk gelijke behandeling van woningzoekenden. Daarom harmoniseren we de regels van de woonruimteverdeling en woningtoewijzing in de regio, en introduceren behoud van inschrijfduur.

Wat doen voor behoud inschrijfduur?

De regeling gaat in op 1 juli 2022 en geldt voor iedereen die een woning via WoningNet Eemvallei heeft geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021. Als de woningzoekende tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning heeft geaccepteerd en zich opnieuw heeft ingeschreven, hoeft deze niets te doen. De aangepaste inschrijfduur wordt automatisch geregistreerd. Als de woningzoekende zich nog niet heeft ingeschreven, kan dit uiteraard alsnog via WoningNet Eemvallei. Ook dan wordt de inschrijfduur automatisch aangepast. Alle woningzoekenden die een woning hebben geaccepteerd, krijgen ook persoonlijk bericht, voor zover wij beschikken over actuele contactgegevens.