Innovatie
Onderhoud
Over wonen
17-12-2020

Samenwerking funderingsherstel woningen Amsterdam

De Alliantie bezit veel woningen binnen de ring van Amsterdam. Hier ervaren zij problemen met de fundering van verschillende panden. Bodemdaling in combinatie met paalrot en daarbij het lage grondwaterpeil zijn funest voor huizen die op houten palen staan. De houten palen moeten namelijk onder water staan. Zo niet, dan gaan ze rotten, ontstaan scheuren en kan het verzakking veroorzaken.

“Het is dus erg belangrijk om funderingsherstel toe te passen bij deze woningen in Amsterdam. Daarom hebben wij een 5-jarig contract getekend met onze partners Buitenhuis en BV Intersell. Samen pakken we de fundering aan van zo’n 50 woningen per jaar binnen de ring van Amsterdam en zullen daarnaast waar mogelijk een  verduurzamingsslag maken”,  Aldus Martin Donker, projectmanager Verbeteren & Verduurzamen bij de Alliantie.

Ingrijpend

Willem Breedijk, directeur Bouwgroep Buitenhuis: “Funderingsherstel is een ingrijpende en complexe operatie. Daarom is het goed dat we hierin voor de Alliantie samen kunnen optrekken met BV Intersell. Inmiddels hebben we een start gemaakt met een pand aan de Van Ostadestraat. Het draagvermogen van de bestaande fundering van dit pand uit 1905 was onvoldoende. In het geval van deze woning, betekent het funderingsherstel globaal dat we binnen de bestaande bouwmuren schroefinjectiepalen aanbrengen die naar een zandlaag tussen de 18 en 19 meter diep worden geboord. Op deze palen wordt een gewapend betonnen vloer gestort die vertand is in de bestaande bouwmuren. Zo dragen de bestaande bouwmuren het gewicht van het pand af aan de nieuwe fundering”.

Verder kijken dan alleen de fundering

Bob Lauwers, directeur BV Intersell: “De samenwerking die we zijn aangegaan maakt het ook mogelijk dat we verder kijken dan alleen de fundering. In het pand aan de Van Ostadestraat verbeteren we naast de fundering ook de draagstructuur van de dakbalklaag, brengen een nieuw geïsoleerd inbouwpakket in de begane grondwoning aan die zoveel mogelijk gereed is voor de  energietransitie. Ook plaatsen we een nieuwe aanbouw om meer verhuurbaar oppervlak te creëren en verbeteren we de brandveiligheid tussen trappenhuis en woningen.

In veel gevallen versterken we tevens de balklagen van de verdiepingsvloeren. Afhankelijk van de mate van afwijking en nieuwe woningplattegronden doen we dit door de bestaande houten balken op te klampen, staal toe te voegen of geheel te vervangen”, Ook vervangen we soms balkons aan de achtergevel en de dakbedekking van platte daken. Onze visie is dat na oplevering een gedateerd pand weer in de normale onderhoudscycli van de Alliantie mee moeten kunnen voor de komende 40 á 50 jaar.