Passend wonen
15-3-2022

Meer én levensloop-bestendige woningen in Rivierenbuurt Amsterdam

Méér én levensloopbestendige woningen in de Rivierenbuurt in Amsterdam

Na jaren van goed overleg met de bewonerscommissie, het transformatieteam Zuid én met goedkeuring van de welstandscommissie was het op 14 maart zover. Sebastiaan Capel, voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Zuid, en Koen Westhoff, regiodirecteur van de Alliantie, ondertekenden de afsprakenbrief waarin de intentie wordt uitgesproken om extra, levensloopbestendige woningen te realiseren aan de Trompenburgstraat en om woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat te renoveren.

Sebastiaan Capel: “Heel goed dat de Alliantie deze nieuwe huizen bouwt, daar is veel behoefte aan. Helemaal deze “hofjes woningen” voor ouderen en een aantal huizen in de middenhuur. Dit zorgt ook voor doorstroming.”

Koen Westhoff:  “Wij zijn blij met deze intentieovereenkomst. Dit project sluit naadloos aan bij onze ambitie om zoveel mogelijk woningzoekenden met diverse achtergronden een passende woning, een nieuw thuis, te bieden. Met daarbij oog voor inkomen, doorstroming en maatschappelijke omstandigheden”.

Nieuw en levensloopbestendig

Momenteel staan hier aan de Trompenburgstraat verouderde portiekwoningen en is er een vestiging van Praxis. In het nieuwe plan is ruimte voor een extra woonlaag, zodat de Alliantie nog meer woningzoekenden een passend huis kan bieden. Deze woningen worden levensloopbestendig, dus met een lift in het complex. Ook krijgt de Praxis weer een plek. Weliswaar in iets kleinere vorm dan de huidige winkel, waardoor de vrijgekomen ruimte beschikbaar komt voor 14 mooie hofwoningen, bedoeld voor senioren. Deze woningen krijgen een groen dak en de tuin van het hof zal klimaatbestendig worden ontworpen (o.a. regenwateropvang).

Meer woningen

Als het project klaar is, zijn er in totaal 48 huurwoningen gerealiseerd: 28 nieuwbouwappartementen aan de Trompenburgstraat, 6 gerenoveerde appartementen aan de Kromme Mijdrechtstraat en 14 nieuwbouw hofwoningen.

Oorspronkelijke stijlkenmerken

De plannen voor uitbreiding en vernieuwing zijn zorgvuldig opgesteld in overleg met de architectuur historicus van de gemeente, met aandacht voor behoud van de oorspronkelijke stijlkenmerken.

Duurzaam

De woningen worden aardgasvrij, de gevels worden geïsoleerd en tussen de woningen komen geluidswerende voorzieningen.

Planning

De planning is dat de werkzaamheden medio 2023 van start gaan.