Nieuwbouw
Passend wonen
Woonconcepten
21-4-2022

Het Huis van de Toekomst komt in het Homeruskwartier

Het Huis van de Toekomst komt in het Homeruskwartier

In opdracht van de Alliantie ontwikkelt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed in Almere het Huis van de Toekomst, het Homerushuis. Dit wordt een woonvoorziening met 36 appartementen inclusief gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Hier kunnen de bewoners zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij en hun eigen leven leiden. Philadelphia Zorg gaat het pand huren van woningcorporatie de Alliantie.

'Met de komst van het Homerushuis, wordt voor Sander, onze zoon, de weg naar zijn droomplek geplaveid. Hij gaat straks voor het eerst, begeleid, op zichzelf wonen. Een avontuur, zowel voor hem als voor ons.’ (Ton Bus, vader Sander, toekomstig bewoner Homerushuis)

Ontmoetingsruimte als onderdeel van Community Building

Inzet van technologische en sociale innovaties staat centraal in het Huis van de Toekomst. Community building is zo’n innovatie. Hierbij werken alle betrokkenen (bewoners en hun netwerk, medewerkers, buren/wijkbewoners en vrijwilligers) samen. Niet alleen om ‘zorg’ te realiseren, maar vooral om ‘gewoon’ en in verbinding met elkaar te leven. Om die verbinding ook fysiek te faciliteren komt er op de begane grond een ontmoetingsruimte. Dit biedt tegelijkertijd een mogelijke werkplek voor de bewoners of andere mensen met een verstandelijke beperking en hier kunnen buurtbewoners een kop koffie drinken met zelfgebakken taart of koek. Dit is de plek die het ‘’hart’’ van de buurt wordt en van waaruit community building vorm krijgt.

Integraal ontwikkelteam

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed neemt de ontwikkeling  van het Homerushuis voor haar rekening. Visser en Bouman Architecten en het ontwikkelteam hebben wensen en behoeftes van toekomstige bewoners en gebruikers uitgewerkt  tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat eind 2022 met de bouw kan worden gestart. De ambitie is dat in het voorjaar van 2024 bewoners hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken.