4-12-2023

Prestatieafspraken Wonen in Blaricum 2024-2027 getekend

Prestatieafspraken Blaricum

Betaalbaar, prettig en duurzaam wonen. Dat vinden de huurdersorganisaties, de in Blaricum actieve woningcorporaties en de gemeente belangrijk. Dit bekrachtigen ze in de prestatieafspraken 2024-2027 die ze onlangs tekenden.

Gezamenlijke ambities

In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke ambities op het gebied van sociale woningbouw en volkshuisvesting voor de gemeente Blaricum. Deze ambities gaan over vijf thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg.

Groei sociale huurwoningen

In Blaricum bestaat nu 20% van de huurwoningen uit een sociale huurwoning. In de afspraken over beschikbaarheid staat dat dit aantal de komende jaren groeit. Die groei is hard nodig. In de regio Gooi en Vechtstreek zoeken ruim 18.000 mensen actief naar een passende woning. “Een passende woning voor iedereen, dat vinden wij als woningcorporatie belangrijk”, zegt Anne Oosterbaan, directeur de Alliantie Gooi en Vechtstreek.

Doorstroming

Ook staat in de afspraken dat de partijen de doorstroming willen stimuleren. Bijvoorbeeld door een verhuiskostenvergoeding, of huurgewenning, of door de inzet van wooncoaches. Wooncoaches komen bij huurders thuis op bezoek. En brengen dan woonwensen in kaart, of helpen bij het zoeken naar een passende woning.