Duurzaamheid
Innovatie
9-6-2022

De Alliantie kiest voor inzet circulaire keukens

De Alliantie kiest voor inzet circulaire keukens

De ‘NXT-step’ binnen de duurzaamheidsambities van de Alliantie en Logchies vond recent plaats op het hoofdkantoor van de Alliantie in Hilversum. Het is een start van de opschaling voor inzet van circulaire keukens binnen reparatie- en mutatieonderhoud. En het benadrukt het gezamenlijk belang van de duurzaamheidsambities in de gehele keten; van opdrachtgever tot leverancier.

Pilot voor inzet circulaire keuken

De inzet van circulaire keuken begon voor de Alliantie met de pilot bij renovatieproject Staalmanplein in Amsterdam. Logchies Renovatie en Onderhoud stelde meerdere circulaire alternatieven voor. Bij 20 woningen in het Staalmanpleincomplex is de circulaire keuken inmiddels toegepast. Er zijn veel learnings gehaald uit de pilot en het enthousiasme voor de circulaire keuken is groot. In navolging op dit project koos de Alliantie er daarom voor om nog eens honderd circulaire keukens te plaatsen binnen de samenwerking voor reparatie en mutatie-onderhoud. Deze uitdaging wordt nu verder opgepakt binnen de co-making Sequent NXT en is onderdeel van de gezamenlijke KPI op circulariteit.

Maartje Brans, directeur Vastgoedonderhoud & Verduurzamen: Ik ben ontzettend trots dat we met deze pilot starten. We geven hiermee voor een deel invulling aan de ambitie op het gebied van circulariteit. Maar we pakken ook meteen een kans. De circulaire keuken maakt het mogelijk om in twee dagen een keuken te vervangen, zonder al te veel stof. Door de modulaire opbouw en de achterwand zijn verschillende specialisten niet meer nodig om een keuken te plaatsen. Het scheelt een beroep op arbeidskrachten waar momenteel een grote schaarste aan is. Een win-win situatie dus. Met voordeel voor de bewoner en de Alliantie. We starten de komende jaren met een pilot van 100 keukens. Maar het uiteindelijke doel is om bij een succesvolle pilot de circulaire keuken verder op te schalen.

Paulina Logchies, algemeen directeur Logchies renovatie en onderhoud: “De samenwerking met de Alliantie en onze ketenpartners is een inspiratie voor de gehele bouwbranche. In de markt zijn veel circulaire initiatieven, maar om deze initiatieven te onderzoeken met een pilot en vervolgens op grotere schaal in de praktijk te brengen is daadkracht nodig vanuit eerlijkheid en transparantie bij alle partijen. De inzet van de circulaire keuken is dan ook het resultaat van het open en eerlijke gesprek in de keten, het delen van elkaars belangen en samen de schouders eronder om tot implementatie te komen. Daardoor is er ruimte ontstaan voor productoptimalisatie in het ontwerpproces met oog op de onderhoudscomponent in de toekomst. Dit resultaat is een voorbeeld voor andere woningcorporaties in de markt.”

Input vanuit de praktijk

Het is belangrijk om bij dit soort nieuwe initiatieven het uitvoeringsteam tijdig te betrekken. Deze ervaring is opgedaan tijdens de pilot voor het Staalmanplein. Het projectteam was maximaal betrokken en vaklieden hebben zelf bijgestuurd, daar zit veel praktische kennis. Aangezien de circulaire keukens anders zijn samengesteld dan standaard keukens en er minder bouwkundig werk nodig is, stelde het uitvoeringsteam voor om een proefopstelling te plaatsen. Door dit leerproces werd het mogelijk om de keuken in één keer goed te plaatsen. Na het plaatsen van de eerste proefkeuken is deze technisch verbeterd naar wens van de Alliantie en het uitvoeringsteam, voordat hij in de woning werd geplaatst. De voorbereidingen om in de eerste mutatiewoningen circulaire keukens te monteren worden nu gedaan. Zo is met de vaklieden een eerste proefmontage gedaan, en hebben zij inzicht gekregen in het bijzondere karakter van deze keuken. Om de keten als geheel te optimaliseren zijn de logistieke bewegingen (het transport van de keuken) ondergebracht bij Floris Bouwcenter die ook de andere materialen voor de mutatiewoning kan leveren. Inmiddels zijn de eerste 10 keukens in productie.

Over de circulaire keuken

De circulaire keuken kenmerkt zich door minder bouwkundig- en installatiewerk voordat de keuken geplaatst wordt. De keuken wordt via digitale productietechnieken gemaakt en is door het integreren van slimme verbindingen volledig remontabel. Onderdelen kunnen makkelijk in elkaar worden gezet, maar ook eenvoudig uit elkaar worden gehaald om ergens anders in te zetten of aan het einde van de levensduur te kunnen recyclen. Deze remontabelheid zorgt bovendien voor minder kosten tijdens de exploitatie van de keuken, omdat panelen uitwisselbaar zijn. Daarnaast wordt in de keuken zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biobased en circulaire materialen. De corpus is uitgevoerd met gerecyclede houtvezelplaat met FSC® Mix Credit en Cradle-To-Cradle Bronze certificering. Het keukenblad, gemaakt uit Greengridz, kan 100% worden hergebruikt en is volledig biologisch afbreekbaar. De keuken wordt geleverd inclusief Plug & Play achterwand voor elektrische en waterzijdige aansluitingen. Hierdoor is de keuken snel, flexibel en efficiënt op locatie te plaatsen en aan te sluiten. De keuken wordt lokaal geproduceerd en flatpack vervoerd om zo de CO2 uitstoot en de impact op het milieu te beperken. Bovendien zorgt de keuken ervoor dat er minder bouwkundig (hak- en breek)werk nodig is, waardoor de ARBO-omstandigheden in de woning aanzienlijk verbeteren tijdens de renovatie. De keuken wordt daardoor sneller geplaatst en is de overlast voor bewoners een stuk minder.

Over Sequent NXT

De Alliantie bouwt met 12 partners aan een stevig fundament voor de volgende stap in ketensamenwerking: Sequent NXT. De samenwerking binnen Sequent NXT gaat om méér dan ketenpartners die de operationele klus kunnen klaren. Het gaat om gezamenlijk de best passende (modulaire) programma’s te schrijven om de doelstellingen van de Alliantie te behalen. Dat zijn:

  • De woningen van de Alliantie zijn veilig, gezond en comfortabel
  • Uiterlijk 2050 is het woningbezit van de Alliantie CO2-neutraal
  • Circulair bouwen (hergebruik van materialen) en klimaatadaptatie (hittebestendig, waterproof en droogtebestendig) maken onderdeel uit van dit ontwikkelpad
  • De huurder krijgt meer regie bij de keuze voor woonproducten en diensten

Foto: van links naar rechts: Maartje Brans (de Alliantie), Davine Blauwhoff (TheNewMakers), Freek van Zeist (TheNewMakers), Paulina Logchies (Logchies Renovatie & Onderhoud), Bob Floris (Floris Bouwcenter) Arthur Friederichs (de Alliantie)