Passend wonen
27-2-2024

Prestatieafspraken Wijdemeren getekend: meer huurwoningen en betere doorstroming

Prestatieafspraken Wijdemeren

Meer betaalbare huurwoningen bouwen en doorstroming bevorderen. Dat zijn de twee belangrijkste speerpunten uit de prestatieafspraken 2024-2027 van de gemeente, woningcorporaties de Alliantie, Vecht en Omstreken en G&O en hun huurdersorganisaties. De partijen ondertekenden deze afspraken afgelopen maandag.

Meer woningen bouwen

“Ik ben blij met deze afspraken”, zegt wethouder Wonen Ron de Haan. “In Wijdemeren is veel vraag naar betaalbare woningen. Samen met de corporaties willen we de voorraad sociale huurwoningen laten groeien naar 30 procent. Dat is voor Wijdemeren, gezien de strenge wet- en regelgeving, geen eenvoudige opgave. Niet alles kan. En zeker niet overal. We moeten slim omgaan met de schaarse ruimte.” Nu is ruim 20 procent van de woningen in Wijdemeren een sociale huurwoning. Dat zijn zo’n 2.000 huurwoningen. In de prestatieafspraken staat dat de gemeente en corporaties dit aantal laten groeien. Net als het aantal middensegmentwoningen. Lukt dat niet, dan zoekt de gemeente naar locaties voor tijdelijke woningen.

Doorstroming stimuleren

De gemeente wil de komende vier jaar 400 woningen bouwen. Naar verwachting wordt daarvan zo’n 40 procent sociale huur. Corporaties en hun huurdersorganisaties zijn daarin een belangrijke partner. “Iedereen een passend thuis. Daar streven de gemeente en woningcorporaties naar”, zegt Anne Oosterbaan, directeur de Alliantie Gooi en Vechtstreek. “Dit is geen gemakkelijke opgave. Maar met deze prestatieafspraken is er weer een stukje van die puzzel gelegd.” Stimuleren van doorstroming is een ander belangrijk thema. Zo krijgen huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang bij nieuwbouwprojecten. De gemeente en de woningcorporaties overleggen per nieuwbouwproject over de precieze voorrangsregels. Ook kunnen 65-plussers die verhuizen naar een kleinere woning, die meer past bij hun woonsituatie, een woonsubsidie aanvragen bij de gemeente. “Dat is een goede stap om meer doorstroom te realiseren”, zegt Klaas Wierks, voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Gooi en Vechtstreek.”

Woonzorgvisie

Ook ontwikkelt de gemeente een woonzorgvisie. Hierin staat hoe de gemeente wil inspelen op de huisvestingsbehoefte van inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg, zoals ouderen en kwetsbare inwoners. Deze woonzorgvisie vormt de basis voor afspraken tussen gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en zorginstellingen op het gebied van wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg.