Verduurzamen
Onderhoud
24-12-2021

De Alliantie zet schouders onder duurzaamheids-opgave

Samen met partners, zoals gemeenten, aannemers, corporaties, gebouweigenaren, netbeheerders én haar bewoners zet de Alliantie de schouders onder de duurzaamheidsopgave.

Duurzaamheidsopgave

De basis van het beleid is dat de Alliantie haar bewoners veilig, gezond en comfortabel wil huisvesten. ‘Daar hoort bij dat we onze woningvoorraad toekomstbestendig en steeds energiezuiniger maken. Daarnaast werken we met het verbeteren en verduurzamen van onze woningvoorraad aan onze opgave waarbij het gemiddelde energielabel B al is behaald maar waarbij we ook toewerken naar de situatie om de woningen uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te maken’, aldus Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie in Amersfoort.

‘Deze duurzaamheidsopgave voeren we versneld uit’, vervolgt zij. ‘Samen met onze partners spannen we ons in om in korte tijd een heleboel woningen te verbeteren en te verbeteren. Dit zijn onze zogenaamde versnellingsprojecten’.

Ruim 500 woningen verbeterd en verduurzaamd

In de regio Amersfoort heeft de Alliantie dit jaar ruim 500 woningen verbeterd en verduurzaamd. Daarnaast zijn op de daken van ruim 400 woningen zonnepanelen aangebracht.

Noemenswaardige verduurzamingsprojecten zijn:

Celzusterenstraat e.o. Het verduurzamen van 105 eengezinswoningen in het beschermde stadsgezicht van het Amersfoortse centrum.

Leenaert Nicasiusstraat e.o. Het verduurzamen van 61 historische eengezinswoningen in de wijk Berg-Zuid. De woningen in Wijkje 77 zijn van rond 1900 en maken onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht. De tuindorpachtige opzet, smalle straatjes en behouden historische architectuur maken het beschermde stadsgezicht bijzonder. De woningverbetering wordt dan ook met behoud van de architectuurstijl en historische uitstraling uitgevoerd.

Hoogland: in de straten Boekweitkamp, Haverkamp e.o. zijn 139 woningen verbeterd en verduurzaamd. Na de verbeteraanpak kregen een flink aantal woningen een nieuwe badkamer, toilet en/of keuken.

Dank aan bewoners

Om de woningverbetering uit te voeren, is het belangrijk dat het merendeel van de bewoners, minimaal 70%, ‘ja’ zegt tegen het plan. Dit is wettelijk zo geregeld. ‘Zonder instemming van onze bewoners kunnen we niets. Daar bedanken we ze hartelijk voor en we hopen dat ze, na de werkzaamheden, het comfort en toegenomen woongenot ervaren,’ aldus Joan.

Energiezuinig: goed voor de portemonnee

‘We verwachten dat bij het overgrote deel van de bewoners na de verbeteringen het energieverbruik aanzienlijk daalt’, licht Joan verder toe. ‘Hoeveel dat is, hangt af van het gedrag van de bewoner, van de hoeveelheid energie die hij/zij verbruikt voor de verwarming, het koken en het warm water. Dit verschilt per huishouden. En dat merken onze bewoners in het energieverbruik: lagere stookkosten betekent lagere woonlasten en dat is goed voor de portemonnee.

Omdat veel aandacht wordt besteed aan goede ventilatie van de woning, worden vocht- tocht- en schimmelproblemen voorkomen. We verbeteren het energielabel van elke woning naar minimaal een energielabel B. Een energiezuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu.’