Over wonen
15-12-2021

Huurders, gemeente Leusden en woningcorporaties maken afspraken voor 2022

Dinsdag 14 december ondertekenden gemeente, corporaties en de huurdersorganisatie de jaarafspraken voor 2022. Een mooie samenwerking met in 2022 een flinke bouwopgave, een duurzaamheidsinspanning en een gezamenlijke visie op leefbaarheid in de wijk.

Elk jaar maken huurdersorganisatie HLVE, de gemeente Leusden en woningcorporaties WSL en de Alliantie afspraken over thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid van wonen en duurzaamheid. Sociale huisvesting gaat verder dan alleen het bieden van voldoende woningen. In de jaarafspraken richten de samenwerkingspartners zich dan ook vooral op prettig en duurzaam wonen.

WSL heeft voor 2022 een flinke bouwopgave lopen, aansluitend op de Woondeal die in juli dit jaar door alle corporaties en gemeente uit de Regio Amersfoort werd ondertekend. Met bijna 185 woningen in ontwikkeling, waarvan er 140 worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Daarnaast wacht de corporaties ook een forse taak om vergunninghouders te huisvesten en ook de uitstroom uit instellingen vraagt extra aandacht.

En dat alles zonder de leefbaarheid in de wijken en de druk op de woning-wachtlijst niet uit het oog te verliezen. Daarom spraken de partijen in de prestatieafspraken af om in 2022 te starten met een pilot om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan de toekomstbestendigheid van de Leusdense Woonwijken.

Ook huurdersorganisatie HLVE speelt hierbij een belangrijke rol. De HLVE zoekt nog nieuwe bestuursleden, nadat Geert Hurkens (voorzitter ) en Willem van Leeuwen in juli 2021 afscheid namen van de huurdersorganisatie.  Daarnaast lopen de meerjarenafspraken tussen corporaties, gemeente en HLVE af, waarvoor zij in 2022 werken aan nieuwe afspraken voor de daaropvolgende vier jaar.

Op de foto: Carola Groenewoud (voorzitter HLVE) en Johan Westra (directeur-bestuurder WSL) en op scherm Wethouder Fenneke van der Vegte. Net als Joan van der Burgt (directeur regio Amersfoort, de Alliantie) tekende de wethouder, in verband met de coronamaatregelen, digitaal "op afstand".