30-11-2022

Zoeken naar sociale huurwoning verandert in regio Amsterdam

Veel mensen op zoek naar een woning

Vanaf 16 januari 2023 verandert de manier waarop gezocht kan worden naar sociale huurwoningen. De nieuwe regels gelden voor iedereen die op zoek is naar een sociale huurwoning en ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. De nieuwe regels zorgen er voor dat de mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, een betere kans krijgen om een woning te vinden.

Punten opbouwen

Daar kan je zelf veel aan doen. Met actief zoeken en reageren op woningen bouw je punten op. Daarnaast kunnen in sommige gevallen extra punten toegekend worden. Deze punten kun je zelf aanvragen op www.vraagpuntenaan.nl. In de oude situatie bouwden woningzoekenden inschrijftijd op. De nieuwe manier van zoeken naar een sociale huurwoningen gaat via vier verschillende soorten punten die woningzoekenden kunnen opbouwen:

  • Wachtpunten: worden jaarlijks opgebouwd. 1 punt per jaar. Geen maximum aantal punten.
  • Zoekpunten: woningzoekende krijgen punten door actief te zoeken. Maximum 30 punten.
  • Situatiepunten: deze punten kan men opbouwen onder specifieke voorwaarden. Maximum 12 punten.
  • Startpunten: deze punten kan men opbouwen onder specifieke voorwaarden. Maximum 10 punten.

Het totaal van deze punten bepaalt hoe snel een woningzoekende in aanmerking komt voor een woning. Eén zoekpunt heeft net zoveel waarde als één wachtpunt. Je kunt met de nieuwe spelregels, zonder dat je lang staat ingeschreven maar met veel opgebouwde zoekpunten sneller een sociale huurwoning vinden.

Punten aftrek

Afbouw van punten is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als woningzoekenden langere tijd niet op woningen reageren of afspraken voor een bezichtiging niet nakomen. Afbouw van wachtpunten is niet mogelijk, deze raak je als woningzoekende nooit kwijt tenzij je een woning accepteert (net zoals in de ‘oude situatie’).

Meer informatie

Op socialehuurwoningzoeken.nl staat veel informatie over het nieuwe systeem met korte en heldere uitleg over de regels.