Over wonen
Passend wonen
1-3-2022

Woning-corporaties, huurders en gemeente Soest slaan handen ineen

Woningcorporaties, huurders en gemeente Soest slaan handen ineen

Beter samenwerken volgens dezelfde regels. Met als doel het gemakkelijker maken voor huurders die een woningaanpassing nodig hebben. Denk hierbij aan een traplift, elektrische deuropener of verbouwing. Dat is de kern van de afspraken die de woningcorporaties Portaal, de Alliantie, huurdersorganisaties VHOS, VHBA en de gemeente Soest hebben gemaakt.

Fijn en veilig thuis

De afspraken verhelderen het proces van aanvragen en het realiseren van een woningaanpassing. Doordat straks alle partijen op dezelfde manier werken, wordt het proces voor huurders duidelijker en worden ze bovendien sneller geholpen. Daardoor hebben zij sneller (weer) een fijn en veilig thuis.

Langer zelfstandig wonen

Met een passende woonsituatie kunnen mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk wonen. Door het Rijksbeleid verhuizen mensen namelijk minder snel naar een zorginstelling. Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk wonen kan door verhuizen naar een geschikte woning. Of door een woningaanpassing zoals een traplift, elektrische deuropener of interne verbouwing. De gemeente heeft hierin vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een verantwoordelijkheid voor mensen die dit niet op eigen kracht kunnen regelen.

Gezamenlijke werkafspraken

In de gezamenlijke uitgangspunten en werkafspraken is onder ander afgesproken hoe de kosten verdeeld worden en hoe aanpassingen praktisch gerealiseerd worden. Deze werkafspraken kunnen later worden aangevuld met afspraken over andere Wmo-woonvoorzieningen, zoals de plaatsing van een aparte (tijdelijke) woonunit of het toegankelijker maken van een gezamenlijke scootmobielstalling.