Passend wonen
27-12-2023

Terugblik 2023 uit de regio: ook in Amersfoort zetten we de schouders onder bouw- en duurzaamheidsopgave

Terugblik 2023: oplevering HIER!

Samen met haar partners en bewoners zet de Alliantie de schouders onder de bouw- en duurzaamheidsopgave. ‘Het jaar 2023 sluiten we in Amersfoort met een mooi resultaat af,’ aldus Remco van de Wetering, manager Vastgoed bij de Alliantie. Maar liefst 398 gezinnen in de regio Amersfoort gaven we dit jaar een nieuw (t)huis, waarvan 316 in Amersfoort.’

Meer mensen een betaalbaar en passend thuis

‘De vraag naar huurwoningen is en blijft voorlopig groot. De Alliantie bouwt waar mogelijk nieuwe woningen, transformeert kantoorpanden en zorgt voor tijdelijke huisvesting. Zo groeit onze woningvoorraad. Ook stimuleren we doorstroming van huurders zodat de verhuisketen op gang komt. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met onze partners, zoals gemeenten, maar ook met verschillende bouwbedrijven, corporaties en andere partijen. Zo helpen we meer mensen aan een betaalbare en passende woning,’ licht Remco toe. ‘Dit jaar leverden we in Amersfoort maar liefst 316 nieuwe huurwoningen op en in Eemnes 82. In Amersfoort zijn het 208 sociale huurwoningen en 108 woningen in het middensegment huur. In Eemnes zijn het allemaal sociale huurwoningen. Alles bij elkaar hebben wij het afgelopen jaar in onze regio aan 398 gezinnen de sleutels mogen overhandigen van hun nieuwe huurwoning.’

Duurzaamheidsopgave

‘De basis van ons beleid is dat wij onze bewoners veilig, gezond en comfortabel willen huisvesten. Daar hoort bij dat we onze woningvoorraad toekomstbestendig en steeds energiezuiniger maken. Ook werken we met het verbeteren en verduurzamen van onze woningvoorraad aan de opgave om uiterlijk in 2028 geen woningen meer in portefeuille te hebben met een energielabel slechter dan D. Ruim 90% van onze woningen in de regio Amersfoort voldoet hier al aan. Daarnaast werken wij aan een CO2-neutrale woningvoorraad, die uiterlijk in 2050 gerealiseerd moet zijn. Deze duurzaamheidsopgave voeren we versneld uit,’ aldus Remco.

Dank aan bewoners

‘Om de woningverbetering uit te voeren, is het belangrijk dat het merendeel van de bewoners, minimaal 70%, ‘ja’ zegt tegen het plan. Dit is wettelijk zo geregeld. Zonder instemming van onze bewoners kunnen we niets. Daar bedanken we ze hartelijk voor en we hopen dat ze, na de werkzaamheden, het comfort en toegenomen woongenot ervaren’.

 

Energiezuinig: goed voor de portemonnee

‘We verwachten dat bij het overgrote deel van de bewoners na de verbeteringen het energieverbruik aanzienlijk daalt’, licht Remco verder toe. ‘Hoeveel dat is, hangt af van het gedrag van de bewoner, van de hoeveelheid energie die hij/zij verbruikt voor de verwarming, het koken en het warm water. Dit verschilt per huishouden. Een energiezuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor de portemonnee én het milieu.’