Geen status
Nieuwbouw
Voorrang huurders
Laatst bijgewerkt 15-11-2023

Van Ghent van Nesstraat eo

De toekomst maken we samen

We willen nieuwe woningen bouwen in de Van Ghentstraat en omgeving in Amersfoort. We willen samen met de bewoners en omwonenden een nieuwe buurt maken waar het prettig is om te wonen. In deze buurt is ook plek voor de huidige bewoners, als zij willen terugkeren naar een nieuwe woning.

Het project

Het bouwen van nieuwe woningen start naar verwachting over enkele jaren. In de tussentijd maken we een nieuw plan voor de buurt. Hierin nemen we de wensen en ideeën van onze bewoners zoveel als mogelijk mee. We gaan hierover met hen in gesprek. Vanzelfsprekend betrekken we ook de omwonenden in dit proces. We vinden het belangrijk dat de bewoners en de omwonenden van de buurt worden gehoord. De toekomst maken we samen.

Duidelijkheid

Start-voor-de-start bijeenkomst ontwerptraject

Op 26 januari organiseerden de Alliantie en gemeente Amersfoort een Start-voor-de-start bijeenkomst voor bewoners, omwonenden in IKC Vlinderslag. Er waren zo’n 60 bewoners/omwonenden aanwezig. We deelden de aanleiding voor het project en vervolgstappen van het ontwerptraject voor het plangebied. We gaven aan wanneer er een mogelijkheid is om mee te denken over de plannen. De presentatie is hieronder te downloaden.

De aanwezigen liepen langs bij verschillende tafels met elk een onderwerp (onder andere nieuwbouw, verkeer en parkeren, openbare ruimte en groen, proces) om hun mening/input/ideeën over deze onderwerpen te geven. Ook de Bewonerscommissie was aanwezig, net als de bewonersbegeleiders van de Alliantie. Zo konden bewoners hun persoonlijke vragen stellen.

Met onder andere de input van de startbijeenkomst werken we samen met de gemeente Amersfoort toe naar de ‘kaders’ voor de herontwikkeling van het gebied. Deze kaders leggen we voor aan de bewoners en omwonenden. Het College en de Raad stellen daarna die kaders vast. Daarna starten we met het ontwerpplan voor de nieuw te bouwen woningen.

Walkshop

Op 15 februari organiseerden de Alliantie en gemeente Amersfoort een walkshop in de wijk. Bewoners en omwonenden konden vertellen wat ze vinden van de wijk.