Zorg & ouder worden

Als je ouder wordt, kan het zijn dat de woning niet mee past bij de fase in je leven. Of je hebt bijvoorbeeld zorg nodig. Gelukkig kun je dan vaak hulp vragen. Lees welke mogelijkheden er zijn.

Verhuisregelingen

Veel mensen moeten lang wachten totdat ze een sociale huurwoning vinden. Doorstroming kan hier goed bij helpen. Dit betekent dat je een huis hebt die past bij jouw situatie. Met verschillende verhuisregelingen is dit voor veel mensen interessanter, waardoor andere huizen weer vrij komen voor nieuwe huurders.

Wooncoach

Past je woning niet meer bij je levensfase? Bijvoorbeeld omdat traplopen moeilijk wordt. Maar weet je niet goed wat de mogelijkheden zijn. Een wooncoach helpt graag met advies, informatie en begeleiding als je wilt verhuizen.

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_buttonElementType.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\buttonElementType.cshtml:line 48
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

Naar een toegankelijke woning

Is jouw woning te groot? Of wil je jouw bovenwoning graag inruilen voor een woning op de begane grond? Lees hier welke regelingen er zijn om te verhuizen naar een woning die beter past bij jou.

Naar een zorgwoning

In de Gemeente Amsterdam krijg je voorrang op een andere woning als je verhuist uit een rolstoelwoning. Er zijn wel een aantal regels waar je rekening mee moet houden.

Mantelzorg

Krijg je mantelzorg? Lees hier of een mantelzorger zomaar bij je in huis kan wonen. En wat de gemeente waarin jij woont voor jou kan betekenen.

Woning aanpassen

Soms past je huis niet meer bij je situatie, maar wil je wél graag in je woning blijven. Verhuizen is niet altijd nodig. Lees welke aanpassingen mogelijk zijn zodat je prettig en zelfstandig kunt blijven wonen.

Thuis blijven wonen

We blijven steeds langer thuis wonen en gaan minder snel naar een verzorgingstehuis. Dit betekent soms ook dat er aanpassingen in de woning nodig zijn om thuis te kunnen blijven wonen. Hiervoor gelden een aantal regels.