Geen status

Jacob Geelbuurt Oost

 

Slopen en nieuw bouwen

De Alliantie vernieuwt haar woningen in de Jacob Geelbuurt. In het oostelijk deel gaan we alle 314 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw.

Project

De Alliantie is bezig om haar woningen in de Jacob Geelbuurt te vernieuwen. In het oostelijk deel gaan we alle 314 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat doen we in 2 fases:

Fase 1

 • Hemsterhuisstraat 3 t/m 25
 • Jacob Geelstraat 3 t/m 27
 • Christiaan Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46

De bewoners uit fase 1 zijn inmiddels verhuisd. Hun woningen zijn gesloopt en de bouw van de nieuwe woningen is gestart.

Fase 2

 • Jacob Geelstraat 29 t/m 79
 • Hermanus van der Tuukhof 1 t/m 48

Woon je in fase 2? Dan lees je bij 'Herhuisvesting en Sociaal Plan' meer over je verhuizing. 

Nieuwbouw
In totaal komen er ongeveer 500 nieuwe woningen. Niet alleen sociale huurwoningen, maar ook woningen voor bewoners met een hoger inkomen.
We gaan nu uit van deze verdeling:

 • 224 sociale huurwoningen (huur tot €763,47)
 • 132 middensegment huurwoningen (huur vanaf €763,47)
 • 27 koopwoningen met een prijs van €324.000 
 • 65 duurdere koopwoningen
 • 50 woningen: nog niet bekend

(alle bedragen prijspeil 2022)

Meer weten over de nieuwbouw? Kijk dan bij 'Het plan voor de 1e nieuwbouw'. Dit gaat over de nieuwe woningen in fase 1.  Voor de woningen die we in fase 2 gaan bouwen, maken we later een plan.

In gesprek met bewoners
We hebben afspraken gemaakt met een vertegenwoordiging van alle bewoners over de plannen. Bijvoorbeeld over de plannen voor de 1e nieuwbouw, maar ook over afspraken over de herhuisvesting. 

Verhuurinformatie

Informatie over de 170 huurwoningen De Jacoba:

Herhuisvesting en Sociaal Plan

Herhuisvesting en Sociaal Plan
We vernieuwen de buurt in 2 fases. De bewoners uit fase 1 zijn inmiddels verhuisd. Woon je in fase 2? Dan start de herhuisvesting op 1 september 2022. Dat is ongeveer 16 maanden vóór de sloop van je huidige woning. Je wordt stadsvernieuwingsurgent en kunt via WoningNet op zoek gaan naar een andere sociale huurwoning. Als je gezinsinkomen hoger is dan € 57.080,- (prijspeil 2022) heb je geen recht op een sociale huurwoning. Je kunt ook verhuizen naar een woning van de Alliantie in de Jacob Geelbuurt (zie hieronder).

In het Sociaal Plan hebben we alle afspraken vastgelegd. Onder andere over de begeleiding die je krijgt, volgorde van toewijzing bij verhuizing naar een woning in de buurt, etc.

Verhuismogelijkheden
Woon je in fase 2? De herhuisvesting is gestart op 1 september 2022. 

 • In het sociaal plan kan je lezen wanneer je in aanmerking komt voor een stadsvernieuwingsurgentie. Met zo’n urgentie kan je via WoningNet reageren op sociale huurwoningen van de Alliantie en andere woningcorporaties in Amsterdam.

 • Je kunt verhuizen naar een bestaande woning van de Alliantie in de Jacob Geelbuurt die vrijkomt.
 • Je kunt verhuizen naar een nieuwbouwwoning van de Alliantie in 'de Jacoba', op de plek van de woningen die we slopen in fase 1*
 • Je kunt verhuizen naar een nieuwbouwwoning van de Alliantie in een ander deel van de stad.

*Ook een aantal bewoners uit fase 1 kan terugkeren in een nieuwbouwwoning die we in fase 1 bouwen.

Bekijk het Sociaal Plan

Huisbezoek fase 2
Onze bewonersbegeleiders komen bij de bewoners van fase 2 op huisbezoek. Tijdens het huisbezoek gaat het gesprek over de woonwensen en verhuismogelijkheden voor bewoners. De huisbezoeken zijn gestart in september 2022. 

Het plan voor de 1e nieuwbouw

Samen met architectenbureau Geurst & Schulze hebben we een plan gemaakt voor de eerste woongebouwen in fase 1. 

Fase 1 bestaat uit “De Jacoba” en “De Jacob”:

 • In De Jacoba komen 130 sociale huurwoningen (huur tot €763,47) en 40 middeldure huurwoningen (met een huur tussen €763,47 en €1.048,54). Deze woningen zijn veelal bestemd voor bewoners uit fase 2 en terugkeerders uit fase 1. De Jacoba ligt aan het Jacoba van Mosselhof, de Jacob Geelstraat en de Hemsterhuisstraat.
 • In De Jacob, aan de Jacob Geelstraat, het Jacoba van Mosselhof en het Maria Beshof, komen 92 koopwoningen. Alle woningen in De Jacob zijn inmiddels verkocht.

 

Meer weten over de nieuwbouw?

 • Hier kun je zien hoe de gebouwen er ongeveer uit komen te zien
 • Op deze tekeningen zie je waar de gebouwen straks staan en hoe de verdiepingsplattegronden eruit zien

 

Planning
De sloop van de huidige woningen en de bouw van nieuwe woningen gaat in twee fases.

 • fase 1, mei 2021 - najaar 2023: alle bewoners van fase 1 zijn verhuisd en hun woningen zijn inmiddels gesloopt. We bouwen op deze plek 260 woningen terug. Deze nieuwe woningen zijn na de zomer van 2023 klaar. Veel van deze woningen zijn bestemd voor huurders uit fase 2.
 • fase 2, begin 2024 - voorjaar 2026: de sloop van de woningen in fase 2 start nadat alle bewoners van fase 2 zijn verhuisd. Dit is waarschijnlijk begin 2024. Ook hier bouwen we ongeveer 250 woningen terug. In ieder geval 94 daarvan zijn sociale huurwoningen. Deze nieuwe woningen zijn waarschijnlijk in het voorjaar van 2026 klaar.

Uitgangspunten
Voor het ontwerp van de woningen gelden spelregels, zoals de voorwaarden van de gemeente voor nieuwe woongebouwen en uitgangspunten van de Alliantie. 

Vragen & Antwoorden

Krijg ik de verhuiskostenvergoeding van 6.505 euro (prijspeil 2022) als ik nu al verhuis?
Nee, je maakt pas aanspraak op deze vergoeding na de zogenoemde peildatum. Dan mogen wij van de gemeente starten met de herhuisvesting. Voor bewoners van fase 2 start die op 1 september 2022.

Kan ik verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de buurt?
Bewoners van fase 2 in principe wel. Een aantal bewoners van fase 1 kan terugkeren (zie het Sociaal Plan voor meer informatie).

Hoe hoog zijn de nieuwe huren?
In het Sociaal Plan is dit uitgewerkt. Voor sociale huurwoningen is de huur in ieder geval maximaal €763,47 (prijspeil 2022).

Naar welk jaarinkomen kijken jullie bij herhuisvesting?
We kijken naar de laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst, meestal van het jaar vóór de herhuisvesting. Start de herhuisvesting voor je in 2022? Dan kijken we naar het gezinsinkomen van 2021.

Mijn inkomen is 58.000 euro. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Nee, je inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning. Je kunt een woning kopen of een duurdere woning huren.

Moet je bij WoningNet ingeschreven zijn om in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning?
Als je herhuisvesting start, schrijven wij je bij WoningNet in als jij of je medehuurders daar zelf niet bent ingeschreven. Heb jij of je medehuurder al een account bij WoningNet? Dan voeren wij de stadsvernieuwingsurgentie op dit account op. Met een stadsvernieuwingsurgentie heb je voorrang op andere veel woningzoekenden, als je tenminste reageert op woningen die passen bij je gezinssamenstelling.

Hoe moet je de woning opleveren?
Je moet je woning leeg opleveren maar hoeft deze niet terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Onze opzichter komt van tevoren langs om af te spreken wat je moet verwijderen en wat je achter kunt laten.

Heeft mijn inwonende kind recht op een eigen woning?
Inwonende kinderen kunnen semi-stadsvernieuwingsurgent worden, mits ze bij start van de herhuisvesting 23 jaar of ouder zijn en vijf jaar onafgebroken ingeschreven zijn op dat adres. Ook mogen ze niet meer dan €56.248, verdienen. Semi-stadsvernieuwingurgenten kunnen op een deel van het woningaanbod reageren.

Waar kan ik zien wat voor woningen er komen in de nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt Oost?
Het plan voor de eerste nieuwbouw vind je op deze site, onder 'Het plan voor de 1e nieuwbouw'. Daar kan je bekijken wat voor soort woningen (aantal kamers, indeling) er komen. En hier vind je het voorlopig ontwerp van de gebouwen

Waar kan ik met vragen over en ideeën voor de nieuwbouw terecht?
Je kunt ons mailen: verhuurjgo@de-alliantie.nl. We reageren altijd! Wil je liever dat wij je bellen, of wil je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Vermeld dan je telefoonnummer in je mail. 

Achtergrondinformatie

Via onze nieuwsbrief houden we bewoners op de hoogte van de plannen. Iedere bewoner ontvangt deze nieuwsbrief in zijn mailbox/brievenbus. Op deze pagina staan de meest recente nieuwsbrieven.

 

Impressies en foto's

Jacob Geelbuurt
Jacob Geelbuurt
Jacob Geelbuurt
Jacob Geelbuurt Oost
Interesse en contact

Interesse en contact

Vragen
Heb je vragen? Kijk dan bij Vragen & Antwoorden. Staat je vraag er niet bij, dan kun je ons mailen: jacobgeeloost@de-alliantie.nl. Of kom langs op ons spreekuur: elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in het wijkkantoor.