Geen status
Nieuwbouw
Laatst bijgewerkt 29-5-2024

Herontwikkeling Bosweg-Kelvinstraat-Reaumurstraat

Nieuwe huurappartementen voor 1- en 2-persoons gezinnen

De Alliantie wil de twee-hoog portiekflats aan de Kelvinstraat slopen en vervangen door nieuwbouw. Met de wijk en buurt verkennen we wat er belangrijk is bij een vernieuwingsplan voor deze plek.

Project

In 2021 zijn de bewoners door de Alliantie uitgenodigd om in gesprek te gaan over de voorgenomen sloop, de persoonlijke gevolgen en het door te lopen traject. Dit was voor de Alliantie ook het moment om met de wijk en buurt te gaan verkennen wat er voor hen belangrijk is bij een vernieuwingsplan voor de plek.

Een nieuw plan

De Alliantie wil nieuwe huurappartementen voor met name 1- en 2-persoons gezinnen bouwen. Een nieuw plan draagt bij aan de woningbehoefte van Amersfoort en doorstroming in de wijk. De openbare ruimte tussen de Bosweg/Kelvinstraat/Reaumurstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer kwaliteit van het groen. Daarbij horen ook de beide wegen die de plek omringen, de Kelvinstraat en de Reaumurstraat. De Alliantie werkt samen met gemeente Amersfoort.

Ook de buurt wordt betrokken

De plek in het Leusderkwartier heeft voor de direct omwonenden waarde(n). In de uitwerkingsfase worden de plannen gedeeld met een nog op te richten klankbordgroep waarin bewoners uit de buurt kunnen deelnemen. Voor het maken van de plannen is het belangrijk om van de bewoners te horen wat er in het gebied speelt. In 2021 was er al een omgevingswalkshop en werd samen met bewoners het gebied verkend en opgehaald  wat voor deze groep belangrijk is. Door belangen, kansen en zorgen in beeld te brengen en gebruik te maken van ideeën en kennis van deze mensen, kunnen plannen worden verbeterd. De Alliantie werkt samen met een bureau dat hiervoor een bewezen methode heeft.

De stap naar een stedenbouwkundig plan

Na de eerste participatie met bewoners, omwonenden en andere stakeholders zijn er kaders voor inhoud en proces opgesteld. Een belangrijke stap in dit proces is de goedkeuring van de gemeenteraad over de uitgangspunten van het project. Deze uitgangspunten staan opgeschreven in de kaderstellende notitie. Deze notitie is op 21 juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

We boden een ontwerpboek samen met het uitwerkingsvoorstel aan aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het College is op 6 juni akkoord gegaan met het ontwerpboek en het uitwerkingsvoorstel en op 4 juli heeft de gemeenteraad het uitwerkingsvoorstel goedgekeurd. Hiermee is de fase ‘uitwerken van de kaders in een uitwerkingsvoorstel’ afgerond en ligt er een stedenbouwkundig plan.

Vervolg

In opdracht van de Alliantie en de gemeente gaan architecten een ontwerp maken van het woongebouw en de openbare ruimte. Dit gebeurt binnen de kaders van het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Met informatiebrieven en een nog te organiseren inloopbijeenkomst houden we bewoners en omwonenden op de hoogte.

Informatiebrieven