Nieuws
27-6-2024

Goed en eerlijk verhuren en huren: dit zijn jouw rechten en plichten

Vrouw knuffelt met hond op de bank

Weet jij aan welke regels huurders en verhuurders zich moeten houden? Dit is in de wet geregeld. Wij houden ons aan deze regels en hopen dat onze bewoners dit ook doen. Zo zorgen we samen voor een fijne woonomgeving. In de wet staat bijvoorbeeld dat je iedere maand huur moet betalen. Er staat ook dat wij niet zomaar jouw woning binnen mogen komen. Alle rechten en plichten kun je nalezen in je huurvoorwaarden. We begrijpen dat dit best veel en ingewikkeld kan zijn. Daarom zetten we de belangrijkste punten hier voor je op een rij.

 

 

Vrouw kookt elektrisch

Je mag in een huis alleen wonen

Een woning is om in te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je er geen bedrijf mag beginnen. Thuiswerken mag in de meeste gevallen wel. Zorg er wel voor dat buren of omwonenden hier geen last van hebben. Een woning mag je ook niet doorverhuren. Iemand anders in de woning laten wonen mag alleen met schriftelijke toestemming van de Alliantie. Doe je dit niet, dan kan dit grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat je schadevergoeding of een boete moet betalen. Of dat we de huurovereenkomst beëindigen. 

We komen niet zomaar bij je binnen

Tenzij er een noodsituatie is waarbij wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat je niet thuis bent. Je moet ons wel binnen laten als:

  • We (dringende) werkzaamheden moeten uitvoeren.
  • We gaan renoveren en we je daarvoor een redelijk voorstel deden.
  • We jouw hulp nodig hebben voor werkzaamheden bij je buren.
  • Er een bezichtiging is voor verkoop of nieuwe verhuur.
Reparatie van de kraan bij huurder thuis

Er bestaan verschillende soorten huurovereenkomsten

De meest voorkomende huurovereenkomsten zijn vaste huurcontracten. Daarnaast zijn er ook tijdelijke huurcontracten en doelgroepencontracten. Het soort contract is belangrijk voor hoe lang je de woning kunt huren. Meer hierover lees je op de website van de Rijksoverheid.

Je huur kunnen we niet zomaar verhogen

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bepaalt of wij de huren mogen verhogen. Ieder jaar bekijkt de minister met hoeveel procent de huur maximaal omhoog mag. Wil je weten wat de maximale huurprijs van een woning is? Vul dan online de Huurprijschecker in. Let op: je berekent de maximale kale huurprijs, dus zonder servicekosten.

Is er iets stuk, dan maken wij dit in veel gevallen

Als er iets stuk is in jouw woning, dan repareren wij dit in veel gevallen. We doen dit niet als:

  • Er iets stuk is gegaan door je eigen schuld.
  • Een reparatie onmogelijk is.
  • De reparatie te duur is. Het is onredelijk te vragen om herstel of vervanging.
  • Het gaat om kleine reparaties die je zelf moet doen.

Wil je weten welke reparaties je zelf moet oplossen? Kijk op de website van de Rijksoverheid

Is er iets stuk in jouw woning en kun je het niet zelf oplossen? Meld dit dan in Mijn Alliantie.

Een aanpassing in je woning

Wil jij iets veranderen in huis? Kleine veranderingen mag je zelf doen. Voor grotere aanpassingen vraag je ons eerst toestemming. Alleen met onze toestemming, mag je ze (laten) uitvoeren. Heb je geen schriftelijke toestemming, dan moet je het weghalen als wij daarom vragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze aanpassingen.

Een klacht over onze dienstverlening

Wij doen ons best voor onze bewoners. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Of over de dienstverlening van een bedrijf dat wij inhuurden. In beide gevallen kun je jouw klacht melden.

Komen we er samen niet uit?

Komen we er samen niet uit, dan kun je naar de volgende instanties:

Gemeente