We doen het samen

Samen met onze partners werken we aan slimme oplossingen om onze doelen te halen: voldoende passende woningen en al onze woningen CO2-neutraal vóór 2050.

Duurzaam wonen

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Met meer dan 55.000 woningen kunnen we écht het verschil maken. We investeren fors in energiebesparende maatregelen. Dat maakt onze woningen niet alleen duurzamer en comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere woonlasten voor onze huurders.


Ben jij huurder en benieuwd naar duurzaam wonen?


Onze huurders willen prettig en betaalbaar wonen. Door onze woningen preventief en periodiek te onderhouden, verlengen we de levensduur en houden we de goede kwaliteit in stand. We investeren in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen. Beter voor het milieu en onze bewoners.

Bekijk wat duurzaamheid voor jou betekent >

Het verschil maken

Sociale huisvesting vraagt om langetermijndenken. Daarom zetten we vol in op duurzaam wonen. Circulair bouwen en schone energie gaan hand in hand met een betaalbare huur. Een veilige, gezonde en comfortabele woning betekent: een prettig binnenklimaat, aanvaardbare geluidsisolatie en moderne voorzieningen. Daarbij nemen we duurzaamheid, betaalbaarheid en financierbaarheid als belangrijkste uitgangpunten. Bij het verduurzamen van bestaande woningen maken we altijd een zorgvuldige afweging tussen het resultaat en de kosten voor de huurder. Zo houden we woonlasten betaalbaar voor onze huurders en kunnen we blijven investeren in nieuwe woningen.

Samen werken aan verduurzamen

Verduurzamen doen we samen met onze (vaste) partners, gemeenten, leveranciers, gebouweigenaren en netbeheerders. We vragen gemeenten ons tijdig te betrekken bij de warmtetransitie visie en de wijkaanpak. Voor onze huurders is verduurzamen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom gaan we graag met hen in gesprek. We laten zien dat duurzaamheid zorgt voor meer wooncomfort, schone en prettige buurten en lagere woonlasten. We proberen onze huurders steeds meer bewust te maken van het belang van verduurzamen. Ons duurzaamheidsbeleid stemmen we af met de Huurders Belangen Vereniging Alliantie (HBVA).

Duurzaamheid en innovatie

We dagen onszelf en de markt uit om vernieuwend te zijn en samen oplossingen te vinden. We werken graag in pilots en proeftuinen om ervaring op te doen voor een product of proces. Antwoorden op complexe vraagstukken werken we verder uit in ons Innovatielab. We maken duurzame keuzes in ons inkoopproces en bij alle strategische contracten die we afsluiten is aandacht voor verduurzamen op product- en leveranciersniveau.

Drie duurzaamheidsthema's

Duurzaamheid bestaat voor ons uit drie thema’s: energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Voor ieder thema hebben wij een opgave, ambitie en aanpak.

Samen met onze partners verduurzamen we op innovatieve manier onze woningen. Door onze unieke ketensamenwerking boeken we resultaat!

Dit zijn de drie thema's

Energietransitie

We zijn op weg naar een CO2-neutrale woningportefeuille in 2050. Energiebesparende maatregelen horen daarbij. We willen onze huurders een huis bieden waarin ze comfortabel en betaalbaar wonen. Om de CO2-uitstoot te verlagen, isoleren we onze woningen en voorzien we ze van aardgasvrije warmtevoorzieningen. Hierin werken we samen met onder andere gemeenten en andere corporaties. ​​​​​​​

Ontdek meer

Circulariteit

Circulair bouwen staat voor het ontwikkelen en (her)gebruiken van bouwmaterialen, complexen en gebieden. Zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Ons doel is om onderhoud en renovatie van bestaande bouw en de bouw van nieuwe woningen volledig circulair te doen in 2050.

Circulariteit

Klimaatadaptie

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte toe. De eerste effecten zijn al zichtbaar: heftige stormen, hoge waterstanden, extreme piekbuien en lange periodes van droogte en warmte. Ons doel is om hittestress, wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Ontdek meer

100.000 zonnepanelen

In 2017 zijn wij begonnen met het leggen van zonnepanelen. We maken snelle stappen in de verduurzaming van onze woningen. Door onder andere het leggen van zoveel zonnepanelen hebben we onze woningvoorraad naar gemiddeld energielabel B gebracht. Inmiddels zijn ruim 19.500 woningen voorzien van in totaal 100.000 zonnepanelen. Daar zijn wij trots op! 

Lees meer over zonnepanelen >

Bekijk en accepteer onze cookies om de video te bekijken.