Klimaatadaptatie

We krijgen meer te maken met wateroverlast, hittestress en bijvoorbeeld verzakkingen door droogte. Klimaatadaptatie helpt de gevolgen van klimaatverandering voor onze woningen te beperken.

Voorkomen van klimaatverandering

We werken samen met gemeenten, huurders en andere partners om de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress, wateroverlast en droogte, te bestrijden en voorkomen.

Recycle je afval

Blauwgroene daken

Een voorbeeld van klimaatadaptatie is de aanleg van blauwgroene daken. Deze beplante daken kunnen meer water opvangen dan gewone daken. Hierdoor kan wateroverlast op straat of in kelders  zoveel mogelijk worden voorkomen. Tijdens droogte helpt het tegen hitte, waardoor huizen langer koel blijven. Blauwgroene daken gaan goed samen met onze ambitie om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen hebben namelijk een hoger rendement op een groen dak.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.
Hittestress

Hittestress

Door langere periodes met hoge temperaturen krijgen bewoners vaker te maken met hittestress. Hittestress beïnvloedt niet alleen de gezondheid van huurders maar ook het comfort van de woning. We maken onze complexen meer hittebestendig door toevoer van warmte in de woning zoveel mogelijk te vermijden of te verdrijven door middel van ventilatie. Daarnaast proberen we huurders te helpen met tools en tips om zelf hittestress te verminderen. 

Heftige regenbui

Wateroverlast

We krijgen steeds meer te maken met korte, hevige buien. Dit heeft grote impact op het stedelijk gebied. Als de riolering regenwater niet kan verwerken, en het water ook niet kan weglopen in de bodem, leidt dat tot wateroverlast. Waterschade kan ontstaan als het water een gebouw instroomt. We maken onze complexen meer waterbestendig om wateroverlast tegen te gaan.  

Droogte in Nederland

Grondwaterproblemen: te droog of te nat

Een droge periode leidt tot een lage grondwaterstand, een natte periode tot een hoge grondwaterstand. Uitersten die alleen maar groter lijken te worden. Een lage grondwaterstand zorgt voor verdroging van het groen en problemen voor onder andere houten paalfunderingen, zoals paalrot. Door een hoge grondwaterstand kan regenwater moeilijker weglopen in de grond. We maken onze complexen beter bestand tegen grondwaterproblemen. 

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Oud brood omzetten in gas

Een ander mooi voorbeeld hoe je circulair om kunt gaan met materialen is de broodvergister. Hierin wordt oud brood in combinatie met bacteriën en water gegist. Het ontstane gas gaat naar gasfornuizen in de appartementen, zodat bewoners ermee kunnen koken.