Annapark in Almere Stad

We onderzoeken of er tijdelijke huurwoningen in het Annapark kunnen komen.

Annapark

De woningmarkt in Almere staat onder druk. Alleen aan de randen van de stad bouwen, is niet meer voldoende. De vraag naar woonruimte is te groot. Daarom onderzoekt de gemeente Almere of er plekken zijn die tijdelijk bebouwd kunnen worden. Het Annapark is een van die plekken.

Betaalbare, tijdelijke woningen

De gemeente heeft in 2020 aan woningcorporaties de Alliantie en Goede Stede gevraagd om te onderzoeken of er tijdelijke huurwoningen in het Annapark kunnen komen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Want zo kunnen we zorgen voor meer betaalbare woningen in Almere Stad.

Onze ideeën

We denken dat er zo’n 200 tijdelijke sociale huurwoningen in het Annapark kunnen komen. Het gaat om tweekamer-appartementen van circa 40 m2. Het zijn zelfstandige woningen met een woonkamer met keukenopstelling, badkamer en een slaapkamer. De appartementen worden verhuurd via WoningNet tegen de eerste aftoppingsgrens (netto huurprijs € 633,25, prijspeil 2021).

Voor wie?

Deze tijdelijke woningen zijn heel geschikt voor jongvolwassenen. Bijvoorbeeld voor jongeren uit de wijken om het Annapark heen. Via de regeling ‘Bouwen voor de buurt’ kunnen zij voorrang krijgen op een woning. We onderzoeken daarnaast of we een deel van de woningen kunnen reserveren voor zogenoemde essentiële beroepsgroepen, zoals leerkrachten.

Een community

We denken dat de bewoners van de tijdelijke woningen heel goed een soort ‘community’ met elkaar kunnen vormen.

Het is een campusachtige opzet, de woningen liggen rondom een binnenterrein en we zetten graag een huismeester in, die het aanspreekpunt is voor de bewoners.

Openbare ruimte

De gemeente Almere gaat een inrichtingsplan voor de openbare ruimte uitwerken, waarbij ook ingezet wordt op het toevoegen van groen.

Waar in het Annapark?

De rode cirkels op de foto hieronder geven de plekken aan die we aan het onderzoeken zijn.

Er gebeurt meer in het Annapark. Naast de plekken die wij voor de tijdelijke woningen op het oog hebben, wordt de Internationale School gebouwd (zie impressie hieronder).

Voorlopig schetsontwerp

Een architect heeft schetsen gemaakt. Deze schetsen moeten we nog verder uitwerken. Er is nog niets vastgesteld. Daarom noemen we dit het ‘voorlopige schetsontwerp’. Dit is alleen bedoeld om u een indruk te geven. Je kan dan ook geen rechten ontlenen aan de schetsen.

Op deze pagina vind je een paar schetsen. Benieuwd naar meer ontwerpen? Bekijk dan het Voorlopig Schetsontwerp.

Informatiebijeenkomst en planning

Wij vinden het belangrijk om in deze verkennende fase met omwonenden, ondernemers van het naastgelegen bedrijventerrein, (sport)verenigingen en andere gebruikers van het Annapark in gesprek te gaan. Op woensdag 28 april organiseerden wij samen met de gemeente Almere een digitale informatiebijeenkomst. Omwonenden en betrokkenen hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. Tijdens de bijeenkomst gaven we deze presentatie

Gemeenteraad bepaalt

Na de verkenning wordt het plan en de reactie van de buurt voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij moet vaststellen of we de plannen verder kunnen uitwerken, zodat we de tijdelijke woningen kunnen gaan bouwen.

Voorlopige planning              

Verkenningsfase en consulteren buurt april 2021
Plan voorleggen aan de Raad 26 augustus 2021 heeft de Raad ingestemd met de realisatie van 200 tijdelijke woningen in het Annapark

Uitwerken exacte invulling en doorlopen procedures

       

2021 - 2022
Oplevering woningen 2022-2023