Annapark in Almere Stad

Er komen 200 tijdelijke huurwoningen in het Annapark.

Annapark

De woningmarkt in Almere staat onder druk. Alleen aan de randen van de stad bouwen, is niet meer voldoende. De vraag naar woonruimte is te groot. Daarom heeft de gemeenteraad ingestemd met een plan dat het mogelijk maakt om 200 tijdelijke woningen in het Annapark te realiseren. De woningen blijven er 15 jaar staan.

Betaalbare, tijdelijke woningen

Er komen 200 compacte twee kamerwoningen van circa 40 m2 voor verschillende doelgroepen. Het zijn zelfstandige woningen met een woonkamer met keukenopstelling, badkamer en een slaapkamer. Het grootste deel van de woningen is voor starters, maar er zijn ook woningen voor leraren en thuisloze jongeren. Verder worden er ook woningen beschikbaar gesteld voor buurtbewoners, via de regeling ‘Bouwen voor de buurt’. De appartementen worden verhuurd via WoningNet tegen de eerste aftoppingsgrens (netto huurprijs € 633,25, prijspeil 2021).

Omgeving

Openbare ruimte

De gemeente Almere gaat een inrichtingsplan voor de openbare ruimte uitwerken in samenspraak met omwonenden, waarbij ook ingezet wordt op het toevoegen van groen.

Waar in het Annapark?

De locatie van de woongebouwen is in samenspraak gewijzigd met de buurt en de scholen. Op de kaart staan de woonblokken ingetekend. Naast de plekken voor de tijdelijke woningen, wordt de Internationale School gebouwd. 

Voorlopig schetsontwerp

Een architect heeft schetsen gemaakt. Deze schetsen moeten we nog verder uitwerken. Er is nog niets vastgesteld. Daarom noemen we dit het ‘voorlopige schetsontwerp’. Dit is alleen bedoeld om u een indruk te geven. Je kan dan ook geen rechten ontlenen aan de schetsen.

Op deze pagina vind je een paar schetsen. Benieuwd naar meer ontwerpen? Bekijk dan het Voorlopig Schetsontwerp.

Voortgang

Informatiebijeenkomst

In 2021 heeft er een informatiebijeenkomst voor de buurt plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst gaven we deze presentatie

Gemeenteraad bepaalt

De gemeenteraad heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen, om het mogelijk te maken dat de tijdelijke woningen er komen. 

Planning 

Binnenkort komen we met een nieuwe actuele planning.  

Contact

Via deze projectpagina houden we je op de hoogte van nieuws en andere informatie over de tijdelijke woningen in Annapark.

Heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met Jolanda Niessen- Gebiedsontwikkelaar van de Alliantie via: jniessen@de-alliantie.nl of 088-0023200.