Geen status
Nieuwbouw
Verduurzamen
Voorrang 55+
Voorrang huurders
Laatst bijgewerkt 16-11-2023

Trompenburgstraat en Kromme Mijdrechtstraat

Sloop, nieuwbouw en verbeteren van de Rijnbuurt

We gaan Trompenburgstraat 12-18 slopen en nieuwe woningen bouwen. De woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat 36-38 gaan we renoveren. De Praxis wordt gesloopt en kleiner terug gebouwd. In het middengebied dat hierdoor ontstaat bouwen we hofwoningen voor senioren. 

Project

De Alliantie is van plan om de woningen in het complex aan de Trompenburgstraat 12-18 te slopen en nieuw te bouwen en de woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat 36-38 aan te pakken. In dit plan wordt de Praxis ook gesloopt en kleiner terug gebouwd. In het middengebied wat hierdoor ontstaat wil de Alliantie hofwoningen voor senioren realiseren. 

Nu zijn er 27 verouderde portiekwoningen en een winkelruimte. In 2013 hebben we de fundering van de woningen voor een deel gerepareerd. We wisten toen al dat een volgende (herstel)actie nodig zou zijn. In de zomer van 2019 ontstond het renovatieplan waarbij naast het vernieuwen van de balkons aan de achterkant ook extra galerijen en een lift worden toegevoegd. Door de lift worden de woningen levensloopbestendig. Ook kunnen we op de bestaande zolderverdieping 7 extra woningen maken. De bergingen worden verplaatst naar de begane grond bij de centrale hal.

Begin 2021 hebben we van de gemeente gehoord dat we het gebouw aan de Trompenburgstraat 12-18 ook mogen slopen en nieuwbouwen. Dit levert een nog beter plan op. De woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat gaan we ook aanpakken.

Onder de woningen en in het binnenterrein ligt de Praxis bouwmarkt. Het plan voor de winkelruimte is dat deze ook wordt gesloopt en nieuw gebouwd. De winkelruimte wordt straks een stuk kleiner. Een deel van het binnengebied tussen de woningen komt daardoor vrij. Daar willen we na het saneren van de ondergrond 14 nieuwe hofwoningen bouwen voor senioren. De woningen krijgen een groen dak en de tuin van het hof zal klimaatbestendig worden ontworpen (o.a. regenwateropvang). De goedereningang van de Praxis aan de Kromme Mijdrechtstraat wordt de entree naar dit hof. 

 • De bestaande woningen worden vernieuwd aan de Kromme Mijdrechtstraat. Aan de Trompenburgstraat worden woningen gesloopt en opnieuw gebouwd.
 • Het werk kan niet gedaan worden als de bewoners er zijn. Zij verhuizen daarom (tijdelijk) naar een andere plek. Een deel van de bewoners zal ergens anders gaan wonen. Ook zijn er bewoners die na een verblijf in een wisselwoning terugkomen als de woningen klaar zijn.
 • De 28 woningen aan de Trompenburgstraat worden levensloopbestendig met een lift.
 • Er komen 14 nieuwbouw hofwoningen in het binnenterrein.
 • De woningen worden aardgasvrij. De bewoners koken straks niet meer op gas en de woningen worden op een andere manier verwarmd.
 • Het gebouw wordt duurzaam vernieuwd, de gevels worden geïsoleerd en tussen de woningen komen geluidswerende voorzieningen.
 • De lage daken in het binnenterrein krijgen voor een groot deel groene Sedum beplanting.
Opdrachtgever De Alliantie Amsterdam
Architect Addis Architectuur Haarlem
Aannemer Nog niet bekend Nog niet bekend

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Woningen

We hebben straks in totaal 48 huurwoningen als het project klaar is:

 • 28 nieuwbouwappartementen (2-kamer) aan de Trompenburgstraat (21 met een sociale huurprijs, 7 met een middensegment huurprijs)
 • 6 appartementen (2-3-kamer) aan de Kromme Mijdrechtstraat (sociale huur)
 • 14 nieuwbouw hofwoningen (2-kamer) bestemd voor senioren (55+, geen inwonende kinderen)

Verhuur
De sociale en middensegment huurwoningen zijn nu nog niet in verhuur. Wanneer daar meer informatie over is, maken we dat op deze website bekend. De verhuur zal naar verwachting eind 2024 / begin 2025 worden gestart. De sociale huurwoningen bieden we aan via Woningnet. De middensegment huurwoningen komen op de-alliantie.nl/ik-zoek.

Parkeren
We bieden geen parkeerplaatsen aan. Meer informatie over parkeren op openbaar terrein vind je op de website van de gemeente Amsterdam.

Doelgroep

De huurwoningen zijn bestemd voor:

 • woningzoekenden in de sociale huur
 • woningzoekenden in de middensegment huur
 • senioren (55+, geen inwonende kinderen)

Voorrang op woning

Mensen die een sociale huurwoning achterlaten, hebben voorrang op de middensegment huurwoningen.

Planning

Zodra er een concrete startdatum is voor de werkzaamheden, communiceren we dit naar de omwonenden. We plaatsen het ook op deze pagina. 

 • Augustus 2021: Bewoners complex geïnformeerd over het projectplan samen met de bewonerscommissie De Kromme Tromp.
 • Februari 2022: Direct omwonenden en overige geïnteresseerden geïnformeerd via online infoavond (de presentatie van deze avond is terug te vinden onder aan deze website).
 • Februari 2022: Aanvraag omgevingsvergunning.
 • 20 juli 2022: Ter inzagelegging ontwerp omgevingsvergunning door gemeente.
 • Najaar 2022: Verlening omgevingsvergunning door gemeente.
 • 27 juli t/m september 2023: Asbestsanering en stripsloop.
 • 31 augustus 2023: Informatieavond omwonenden (ivm vragen sloopwerkzaamheden).
 • Medio 2023: Einde herhuisvesting huidige bewoners.
 • Medio 2023: Start werkzaamheden.
 • September t/m december 2023: Totaalsloop.
 • Januari/februari 2024: Bodemsanering.
 • Maart 2024: Bouwrijp maken en infra.
 • Medio 2025: Oplevering woningen en winkelruimte.

Impressies en foto's

Trompenburgstraat
Trompenburgstraat gebied renovatie
Interesse en contact

Interesse en contact

De sociale en middensegment huurwoningen zijn nu nog niet in verhuur. Wanneer daar meer informatie over is, maken we dat op deze website bekend. De verhuur zal naar verwachting eind 2024 / begin 2025 worden gestart. De sociale huurwoningen bieden we aan via Woningnet. De middensegment huurwoningen komen op de-alliantie.nl/ik-zoek.

Vragen over het project? Mail ons op trommij@de-alliantie.nl