Geen status
Nieuwbouw
Laatst bijgewerkt 21-2-2024

Jericho

Nieuwe woningen

De Alliantie wil nieuwe huizen bouwen in de buurt Jericho in Amersfoort. De bestaande huizen zijn begin jaren ‘50 gebouwd. De woningen kampen met tal van problemen waaronder tocht en vocht. De Alliantie heeft besloten om niet meer te investeren in de bestaande woningen, maar de woningen te vervangen voor nieuwe duurzame woningen die passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Waarom dit besluit?

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Alliantie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de woningen in de buurt Jericho te verbeteren en te verduurzamen. Uit het woonwensenonderzoek kwam naar voren dat de bewoners graag willen dat hun woning wordt opgeknapt. De mogelijkheden hiertoe heeft de Alliantie onderzocht met inbegrip van de mogelijkheden tot het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Daarbij is ook in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken. In de woningen zijn veel problemen waaronder tocht en vocht. Het woonwensenonderzoek wees ook uit dat de woningen erg gehorig zijn en de indeling van de woning niet meer past bij deze tijd. Met het verbeteren en verduurzamen van de woningen lost de Alliantie niet alle problemen op. Om in de toekomst ook fijne woningen te bieden, gaat de Alliantie de bestaande woningen slopen en nieuwe woningen terugbouwen. In het sociaal plan maken we afspraken over de voorwaarden bij terugkeer naar een nieuwe woning.

De Bewonerscommissie en de Alliantie zijn samen in gesprek met elkaar over de buurt. De Bewonerscommissie wil zo goed mogelijk afspraken vastgelegd hebben voor de bewoners. Dat gebeurt in het Sociaal Plan. De bewonerscommissie en de Alliantie stellen samen het Sociaal Plan op.

Het vervolg

Over het aantal en type nieuwe woningen is nog niets bekend. Het nieuwe plan moeten we nog helemaal maken. Als we informatie hierover hebben, delen we dit vanzelfsprekend.