Voorrangsregeling Amersfoort

Voor huurders zijn er interessante regelingen om te verhuizen. Vind een woning die beter bij je past, samen zetten we de woningmarkt in beweging.

Doorstromen in Amersfoort, een huis dat bij je past

Doorstroming op de woningmarkt betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. De achtergelaten woning komt hiermee vrij voor anderen. Door één verhuizing komt vaak een hele verhuisketen op gang. In Amersfoort moeten mensen lang wachten voordat ze een passende woning vinden. Doorstroming is – naast het bouwen van woningen – dé manier om de woningmarkt in beweging te krijgen. In deze video leggen we het uit.

Om deze beweging in de woningmarkt op gang te krijgen, zijn er door de gemeente en de Amersfoortse woningcorporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal een aantal doorstroomregelingen opgezet. Met deze regelingen kan je makkelijker de stap maken naar een huis dat beter bij je past.

 • Word je huis of tuin te groot?
 • Wil je misschien kleiner – of gelijkvloers – wonen, maar kun je wel wat hulp gebruiken?

Neem vrijblijvend contact op met ons om te kijken wat je mogelijkheden zijn.

Voorrangsmaatregelen

Wooncoaches

Huurders van 55 jaar en ouder van de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal kunnen gratis hulp en advies krijgen van een wooncoach. Wooncoaches Monique van de Walle en Renata Nijenhuis helpen je bij het vinden van een woning die bij je woonwensen en levensfase past. Immers, niet al onze woningen zijn geschikt om comfortabel oud in te worden. De wooncoach bekijkt samen met je hoe het anders kan. 

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_buttonElementType.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\buttonElementType.cshtml:line 48
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

Voorrang nieuwbouw

Woningcorporaties geven bij aangewezen nieuwbouwprojecten voorrang aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Daarbij maakt het niet uit of je als huurder een huurwoning van de Alliantie, Portaal of Omnia Wonen achterlaat. Bij elke woning die wordt geadverteerd door de drie Amersfoortse corporaties staat duidelijk aangegeven of huurders die een huurwoning achterlaten in aanmerking komen voor deze regeling. Houd hiervoor de website WoningNet Regio Eemvallei goed in de gaten.

Van Groot Naar Beter regeling, verhuispremie en woonlastengewenning

Huur je nu een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort van de Alliantie, Portaal of Omnia Wonen met minimaal vier kamers en wil je verhuizen naar een woning met maximaal drie kamers? Dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling Van Groot naar Beter. Deze houdt in het kort het volgende in, zie ook de website van WoningNet.

Voorrang
Huurders die een grote woning in Amersfoort achterlaten, krijgen voorrang op een kleinere, vaak beter passende huurwoning in deze gemeente. Je komt in aanmerking voor de Van Groot Naar Beter regeling als je een sociale huurwoning in Amersfoort achterlaat met minimaal 4 kamers en verhuist naar een kleinere woning met maximaal 3 kamers.

Verhuispremie
Daarnaast kunnen huurders een verhuispremie krijgen van € 750,- van de gemeente. Je hebt een verklaring van je woningcorporatie nodig om van deze regeling gebruik te maken, deze vind je hier.

Woonlastengewenning
Zie je op tegen hogere woonlasten van de woning naar wens? Als het verschil meer dan €50 per maand bedraagt, dan kan je in aanmerking komen voor woonlastengewenning. Je krijgt dan drie jaar lang korting op de huurprijs van de nieuwe woning.

Alle spelregels van deze regeling staan op de site van WoningNet én op www.amersfoort.nl/doorstroming. Alleen als je aan de voorwaarden voldoet, kan je gebruik maken van deze regeling. Lees de informatie daarom goed door.

Voorrang middensegment, vrije sector huur en koop

Huur je nu een (grote) sociale huurwoning in Amersfoort en wilt je verhuizen naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector van de Alliantie, Omnia Wonen of Portaal ? Dan krijg je voorrang op andere woningzoekenden omdat je een huurhuis achterlaat. Ook hier maakt het niet uit of het gaat om een sociale huurwoning van de Alliantie, Omnia Wonen of Portaal.

Hieronder vind je verwijzingen naar de websites waarop de drie corporaties hun vrije sector woningen en verkoopwoningen aanbieden.
- De Alliantie biedt zowel vrijesector- als koopwoningen aan op onze website
- Omnia Wonen biedt vrijesectorwoningen aan via DAK (WoningNet) regio Eemvallei www.woningneteemvallei.nl en soms via www.funda.nl.
- Portaal biedt vrijesectorwoningen aan via DAK (WoningNet) regio Eemvallei www.woningneteemvallei.nl. De verkoopwoningen bieden zij aan via hun website.

Toewijzing huurwoning middensegment/vrije sector huur
Zijn er meerdere sociale huurders die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Amersfoort? Dan geldt deze volgorde:
1. Huurders van een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort van de Alliantie, Omnia Wonen of Portaal.
2. Past het huis bij de persoon die de woning zoekt (bijvoorbeeld huishoudgrootte).

Toewijzing koopwoning
De voorrang is als volgt geregeld:
1. Huurders van een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort van de Alliantie, Omnia Wonen of Portaal. Deze huurders gaan voor op reguliere geïnteresseerden.
2. Van deze huurders van een sociale huurwoning gaat de woning naar de persoon die het hoogste bod doet boven de vraagprijs.

Starterslening
Op deze site van de gemeente vind je informatie over de starterslening.

Heb je interesse over een van de regelingen en wil je meer weten? Kijk verder op:
www.woningneteemvallei.nl en op www.amersfoort.nl/doorstroming