Voorwaarden

Als je huurder bent bij de Alliantie is het mogelijk van woning te ruilen. 

 

Voorwaarden voor woningruil

Je kan woningruil aanvragen als je voldoet aan de voorwaarden:

  • De twee partijen die van woning willen ruilen, gaan er daadwerkelijk permanent wonen;
  • De woning past bij de gezinssamenstelling van beide partijen;
  • Er is geen schijnruil. Dat betekent: je ruilpartner(s) of jij hebben geen andere woning gekocht, gehuurd of toegewezen gekregen. Je mag niet ruilen met een leegstaande of een verkochte woning. Na de ruil blijft er geen woning leegstaan. Ook als je wilt ruilen met een woning die de Alliantie binnenkort wil verkopen, kan dit een ruil in de weg staan.
  • Het gezamenlijk inkomen van jou en je (eventuele) partner past bij de huurprijs van de woning. Dat is ook zo voor je ruilpartner(s). 
  • Je ruilpartner en jij hebben als een ‘goed huurder’ gewoond. Je ruilpartner(s) kan dit laten zien door een verhuurdersverklaring;
  • De ruilpartner(s) hebben geen huurachterstand. Als een van de partijen een bewindvoerder heeft, dan moet de bewindvoerder schriftelijk toestemming geven voor de woningruil;
  • Je moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet in je regio. Alleen in Amsterdam is dit niet verplicht;
  • Als je woont in een woning voor een speciale doelgroep, zoals een rolstoelwoning, dan moet je ruilpartner binnen deze doelgroep vallen.

Het is belangrijk dat wij goed weten wat er speelt rond de verhuur van een woning. Bij een toewijzing kijken wij naar regels, maar ook of een kandidaat past bij de woning. Wij willen voorkomen dat achteraf blijkt dat we een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dat kan zorgen voor vervelende situaties. Daarom vragen wij je om ons alle informatie te geven die we nodig hebben. Als je twijfelt, overleg dat dan ook met onze medewerkers.

Wijziging van huurprijs
Woningruil kan gevolgen hebben voor de huurprijs. Vaak verandert de huurprijs door een woningruil. 

Verdere afhandeling
Als wij niet akkoord gaan met de woningruilaanvraag dan laten we je dat weten. Als wij wel akkoord gaan met de woningruil, dan gebeurt er het volgende:
Als je ruilpartner(s) een woning huurt van een andere woningcorporatie, dan vragen we aan die corporatie informatie over je ruilpartner. Wij nemen daarna contact op met jullie beiden. 

Woninginspectie
We maken een afspraak met beide ruilpartner(s) voor een eerste inspectie van de woning van de Alliantie, door een medewerker van de Alliantie. We maken afspraken over bijvoorbeeld overname van spullen, en oplevering van de woning. De ruilpartners tekenen daarna het inspectierapport en overnameformulier. Ook wordt tijdens deze afspraak de huuropzegging van de woning ingevuld en ondertekend. Als beide woningen van de Alliantie zijn, dan maken we ook een afspraak voor de andere woning. Als er nog werkzaamheden plaatsvinden in een woning, kan dit zijn dat je de woning tijdelijk niet kan betreden.

Tekenen huurovereenkomst
We rekenen € 21,- administratiekosten bij het tekenen van de huurovereenkomst. Als er  een naamplaatje bij komt, kost dat € 10,50. Het tekenen van de huurovereenkomst gebeurt in de woning met allebei de kandidaten. Jij en je ruilpartner(s) mogen pas verhuizen als alle partijen de woningruil hebben goedgekeurd, en de huurovereenkomsten zijn getekend. Als je verhuist moet je officieel huurder zijn. Dat zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheid is over de woning en de huur. De Alliantie is niet aansprakelijk voor verplichtingen die je bent aangegaan.

Vragen
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.


Het duurt minstens zes weken voor we een woningruil in behandeling nemen. Als we je gegevens niet volledig ontvangen, dan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen.